Premis Francesc Candel

Cartell XIV Premis Francesc Candel

Convocatòria tancada

Bases

S’atorgaran a projectes i experiències reeixits d’entitats i institucions que promoguin i estimulin la integració a la societat catalana de les persones estrangeres immigrades a Catalunya i que afavoreixin el civisme, la convivència, el coneixement del país (llengua, tradicions, geografia i història, valors socioculturals), la sensibilització sobre la cultura de la immigració, la participació de dones i joves immigrants, una visió positiva de la immigració als mitjans de comunicació i el sentiment de pertinença.

La convocatòria és oberta a empreses, entitats i organitzacions sense ànim de lucre. Els projectes presentats han de tenir repercussió a Catalunya i han der ser iniciatives que s’estiguin duent a terme actualment i es vulguin mantenir actives o es plantegin un salt qualitatiu.

Caldrà que la propostes presentades constin d’una descripció de les característiques de l’acció duta a terme i d’una valoració dels resultats obtinguts (seguint les instruccions de les Bases). S’haurà d’incloure el pressupost detallat de la previsió d’ús dels diners en el cas que el projecte sigui premiat i, un cop realitzat, caldrà igualment que els seus responsables facin arribar a la Fundació un informe on se’n detallin breument els resultats.

Presentació de la candidatura

Per optar als premis cal emplenar el formulari d’inscripció que es troba al web. La documentació que s’adjunti pot ser en format pdf, doc, ppt, clip de vídeo publicat a Youtube o Vimeo, fotografies en format jpg o enllaç Flickr, i slideShare publicat en qualsevol entorn.

Si algun material no el teniu disponible en format digital, envieu-lo a l’adreça següent indicant el nom de la candidatura:

Premis Francesc Candel
Fundació Carulla
Via Augusta 252-260, 5a planta
08017 Barcelona

Les propostes podran incorporar tota la documentació que els seus responsables considerin convenient per tal que el jurat dels premis pugui formar-se una opinió tan completa com sigui possible sobre el propòsit, el contingut, els materials utilitzats i el plantejament metodològic del projecte o de l’experiència.

Atesa la voluntat de fer difusió dels projectes i les experiències premiats, caldrà que les propostes siguin presentades d’una manera que en faciliti la divulgació posterior.

Jurat

Miriam Hatibi, M. Àngels Roque, Orland Cardona, Laia Tomàs, Edgar Iglesias, Fatima Ahmed i Rita Marzoa.

Comptador de candidatures
S'han registrat 57 candidatures.
Objectiu

Aquests premis estan destinats a reconèixer i difondre les bones pràctiques en l’àmbit de la integració dels ciutadans catalans d’origen immigrant.

Dotació

3 premis de 12.000 euros per cada una de les bones pràctiques premiades.

Termini de presentació

El termini de presentació de propostes s’acabarà el 15 de juny. El veredicte del jurat es donarà a conèixer a l’octubre en un acte públic.