Objectiu

La Fundació Carulla, creada l’any 1973, treballa per promoure la llengua, la cultura i els valors que configuren la societat catalana, amb la voluntat d’enfortir el sentit de pertinença.

Els projectes actuals de la Fundació Carulla giren a l’entorn de tres àmbits d’acció: Educació, Cultura i Societat.

L’educació s’ha de fomentar en una base cultural sòlida. Sense educació de qualitat es desdibuixa la personalitat col·lectiva d’una societat.

Història

La Fundació Carulla (anteriorment anomenada Fundació Jaume I i Fundació Lluís Carulla) va néixer l’any 1973 a partir de la iniciativa emprenedora de Lluís Carulla i Canals i la seva esposa, Maria Font, mentre la repressió franquista imposava un gran silenci públic a la llengua i la cultura catalanes. Calia defensar-les i promoure'n l’ús per mantenir viva la identitat nacional catalana.

La Fundació Carulla ha dut a terme una labor cultural i educativa continuada, que ha tingut una repercussió social positiva i que ha rebut reconeixements institucionals i socials. Tot això queda ben reflectit, per exemple, en els volums publicats per l’Editorial Barcino, que Lluís Carulla va adquirir l’any 1972, l’obertura del Museu de la Vida Rural a l’Espluga de Francolí, les nostres Nadales o les successives edicions dels Premis Baldiri Reixac, els Premis d’Honor Lluís Carulla i els Premis d’Actuació Cívica.

Coincidint amb la celebració el 2004 del centenari del naixement de Lluís Carulla i Canals, la Fundació va desenvolupar un procés de rellançament que s’inicià amb el canvi de nom per tal de recuperar el del seu fundador. El patronat va decidir canviar el nom de l'entitat, que passà a ser Fundació Lluís Carulla, amb el propòsit d’homenatjar l’home i l’obra que encarna el nom de Lluís Carulla i Canals (l’Espluga de Francolí 1904-Barcelona 1990), impulsor de la Fundació i del grup empresarial que li aporta el suport necessari per al desenvolupament de les seves activitats. Lluís Carulla i Canals no era només un gran home d’empresa, sinó també un enamorat de la cultura catalana i d’uns valors que la Fundació vol servir i contribuir a difondre.

Entre les iniciatives d’aquest procés de rellançament, convé destacar la creació d’uns nous premis d’estímul i reconeixement adreçats al món de l’educació en el lleure, els Premis d’Educació en el Lleure, i uns altres adreçats a promoure les bones pràctiques en immigració, els Premis Francesc Candel.

La creació de col·leccions divulgatives de clàssics catalans, la Biblioteca Barcino i Tast de Clàssics, i les publicacions de clàssics medievals catalans traduïts a l’anglès, el castellà i l’alemany van ser les apostes de l’Editorial Barcino, així com la creació de la plataforma Amics d’Els Clàssics per a la divulgació dels autors medievals catalans. Pel que fa al Museu de la Vida Rural, se’n va fer una modernització i ampliació amb la construcció de dos edificis nous i un hort.

Amatent a les inquietuds i reptes de la societat catalana, la Fundació Carulla va crear l’Observatori dels Valors, la finalitat del qual vol ser el seguiment i la reflexió a l’entorn dels valors cívics, identitaris i socials dels catalans.

L’any 2014 la Fundació ha canviat el nom a Fundació Carulla, per vincular-la no només al fundador sinó a tota la família, i ha renovat el Premi d’Honor Lluís Carulla transformant-lo en el Premi Lluís Carulla d’estímul a un projecte cultural.

Estatuts

“Promocionar desinteressadament, per si o a través de tercers, qualsevol activitat de la cultura catalana i especialment de la llengua catalana i del seu ús social, com les investigacions científiques; la recerca, conservació, exposició i estudi del patrimoni artístic, científic, històric, etnològic, etc. mitjançant la creació i el manteniment de museus, col·leccions o altres; l’edició i difusió de periòdics, llibres i revistes, i les realitzacions artístiques i culturals de qualsevol ordre, en especial les de l’ensenyament, les teatrals o cinematogràfiques, portades a terme directament o bé a través de la ràdio, el disc o la televisió, o qualssevol altres, sempre que, a judici del Patronat, siguin mereixedores de tal ajut.” (article 3 dels Estatuts de la Fundació).