Si voleu consultar els guanyadors, seleccioneu-ne l'any:

 

Vicenç Altaió, Ignasi López, Sergi Opisso, Román Yñán - Barcelona

Per un projecte que, amb l’objectiu de configurar una visió de la Catalunya d’avui a partir del diàleg entre fotògrafs i pensadors, es planteja renovar la mirada sobre el territori i el paisatge, tant geogràficament com conceptualment, després de dècades caracteritzades per la seva modernització en tots els àmbits i en un context de canvis profunds com l’actual. Consistirà en la distribució arreu del país de deu equips, format cadascun per dos fotògrafs i un escriptor procedents de les generacions de creadors nascuts entre els anys 1970 i 1980. El treball de camp resultant s’exposarà en centres culturals de referència corresponents a cada àmbit territorial, se’n promourà el debat i la reflexió i s’editarà en format llibre, amb el propòsit final de dur-ne a terme una exposició conjunta a Barcelona i impulsar-ne la internacionalització. Paral·lelament, es desenvoluparà una aplicació per a mòbils que estarà oberta a la interacció i la participació de les persones que habiten el territori i que permetrà la geolocalització del contingut generat.

Entitat
Clàssics del Cristianisme
Barcelona
Per la important aportació lingüística i filosòfica que a través d’aquesta col·lecció realitzen els professors de la Facultat de Teologia de Catalunya, els quals amb la seva tasca i amb l’abnegat esforç del seu capdavanter i director, posen a l’abast del poble català en general i més particularment dels experts en les ciències del pensament i de l’esperit, tota la riquesa de la tradició cristiana des dels escrits apostòlics fins al segle XIX que ha format la cultura europea occidental, tret que és remarcat pel caràcter ecumènic d’aquestes edicions.
Entitat
Revista "El Temps"
València
Per la seva lluita notòria, tenaç i compromesa en la defensa de la identitat dels Països Catalans i el fet de ser, alhora, una publicació d’àmbit general, de qualitat, adreçada a una àmplia franja de la població que l’ha convertit en un referent ineludible del periodisme i de la consciència nacional en la història més recent del nostre poble. I també perquè ha estat acceptada amb èxit per un públic creixent fins a ser pràcticament l’única publicació periòdica en llengua catalana de distribució massiva, arrelada al País Valencià, al Principat i a les Illes.
Persona
Antoni M. Badia i Margarit
Barcelona
Per la seva important contribució al coneixement històric i actual de la llengua catalana que l’ha conduït a esdevenir una de les autoritats màximes de la lingüística romànica; per la democratització i catalanització de la Universitat de Barcelona, de la qual fou catedràtic i rector durant la transició, així com per la seva participació en institucions com el Congrés de Cultura Catalana i la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, que ha presidit fins fa poc temps i on ha impulsat importants treballs científics. És fruit del seu mestratge i la seva tenacitat que s’hagi publicat ara el Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans, diccionari normatiu.
Persona
Eliseu Climent i Corberà
Llombai
Per la seva trajectòria ja llarga i permanent de servei a la recuperació nacional valenciana, que ha enfortit la idea dels Països Catalans i la bona relació entre totes les terres de parla catalana i que s’ha traduït en iniciatives tan brillants i eficaces com la Llibreria i Editorial Tres i Quatre, el Secretariat de l’Idioma, de València, els Premis Octubre, el Centre Carles Salvador, l’Acció Cultural del País Valencià, entre moltes altres, així com, darrerament, amb la modèlica revista El Temps i l’acció positiva de promoure la instal·lació de repetidors de televisió per subscripció popular a tot el País Valencià, mitjançant els quals és possible de veure la televisió catalana en aquelles terres de llengua comuna.
Persona
Joan Triadú i Font
Ribes de Freser
Per la seva executòria com a defensor –ja des dels temps més difícils– de la identitat nacional de Catalunya a través, sobretot, de la promoció de la llengua i de la cultura. Per la seva tasca intel·lectual de crític literari, de mentor de noves generacions i com a impulsor d’institucions i de publicacions. I per haver estat un home clau en la recuperació de l’escola catalana.
Persona
Josep M. de Casacuberta i Roger
Barcelona
No solament per la seva obra personal escrita, que hauria pogut ser molt més voluminosa si no l’hagués sacrificada generosament i abnegada en favor de la promoció de la cultura catalana, principalment a través de l’Editorial Barcino.