Si voleu consultar els guanyadors, seleccioneu-ne l'any:

 

Joan Font i Fabregó
Torelló
Des de la cadena de supermercats Bon preu, ha desenvolupat un model econòmic pensat i dirigit des del territori i arrelat al país. Ha volgut fer un producte de qualitat, responsable, sostenible i amb vocació de servei. Ha volgut formar part del dia a dia del ciutadà a Catalunya, creient que la dimensió de ciutadà (inclosa la seva llengua i cultura) va més enllà del rol de consumidor. Ha defensat entre el seu equip humà que en el món de l’empresa no val tot i que l’empresa ha d’actuar de forma responsable en tots els elements de la seva àrea d’activitat retornant a la societat part del que aquesta societat li ha donat.
Antoni Bassas i Onieva
Barcelona
En un context en què els mitjans de comunicació compleixen una funció social d’una importància decisiva no tan sols en la difusió de la informació, sinó també en la creació d’estats d’opinió i en la conformació i transmissió de valors, Antoni Bassas, en l’exercici de la seva activitat periodística, seguida i admirada, ha contribuït de manera exemplar a enfortir la nostra consciència de comunitat nacional i a associar-la tant amb la tolerància com amb la fermesa.
Persona
Francesc Candel i Tortajada
Casas Altas
Per haver estat un pioner en la defensa de la catalanitat de tots els qui viuen i treballen a Catalunya, com ho plantejava ja l’any 1964 en el seu llibre Els altres catalans, obra clau per entendre la problemàtica de la immigració des d’una voluntat integradora. I perquè s’hi ha mantingut sempre fidel en una acció civil que el dugué a participar en la política com a senador i a estar present en la vida cultural i cívica del cinturó industrial de Barcelona fins a convertir-se en un referent obligat de la cohesió social i nacional tan necessària al nostre país.
Persona
Pere Casaldàliga i Pla
Balsareny
Català universal, conegut arreu del món per la seva acció ferma i decidida en favor dels més pobres –camperols i indígenes del Brasil i de tota l’Amèrica Llatina– tot fent-se veu que reclama els drets d’aquests pobles i nacions, amb un profund arrelament evangèlic i un reconegut sentit profètic del seu ministeri, i que, com a poeta que “encara avui respira en català”, ha portat arreu la saba de la seva pàtria llunyana, per tal com “només es pot devenir universal a partir de les pròpies arrels”.
Entitat
Federació Catalana d'Escoltisme
Barcelona
En ella, i com a entitat de participació més nombrosa, hom personifica els mèrits de tot el moviment escolta en les tasques de formació integral del jovent en contacte amb la natura, per fer-ne ciutadans responsables que estimin Catalunya i que treballin amb esperit cívic i ètic per la reconstrucció nacional del país, tasca que durant molts anys ha calgut que fes en circumstàncies difícils i compromeses.
Persona
Pilar Malla i Escofet
Pont d'Armentera
Per la seva dedicació total i llargament exercida als problemes de marginació humana i social que afecten tot un sector de la nostra comunitat, tasca que la guardonada ha portat i porta amb una gran vocació i alhora amb el mateix nivell de competència professional a Càritas Diocesana i a l’administració pública catalana, amb la qual també ha col·laborat.