Si voleu consultar els guanyadors, seleccioneu-ne l'any:

 

Entitat
Associació Cultural Arrels
Perpinyà
Per la seva contribució a la difícil recuperació lingüística i cultural de la Catalunya Nord, així com a la cohesió social catalana d’aquella zona, tasques que desenvolupa en diferents àmbits: en el de l’educació, creant escoles maternals i donant suport i coordinació a les escoles catalanes per tal d’assegurar-ne l’existència i l’expansió, amb l’organització de concursos escolars i altres activitats, i en el de la promoció cultural, amb la creació de Ràdio Arrels, l’establiment d’un servei telemàtic, la formació de professionals dels mitjans audiovisuals i altres iniciatives destinades a formar i expansionar –allà i aquí– un espai comunicatiu català.
Entitat
Teatre Lliure
Barcelona
Per la seva exemplar aportació al difícil procés de normalització d’un teatre català estable i de qualitat, tant des del punt de vista literari com de l’estrictament escenogràfic, amb una concepció modèlica i avançada dels conceptes de col·laboració i participació cooperativa d’actors, tècnics i directors.
Entitat
Acció Cultural del País Valencià
Elx
Per la seva obra d’unió de milers de valencians en la tasca de defensa de la llengua i de la cultura catalana i pel testimoniatge valent i emprenedor de les seves accions, sempre imaginatives, al servei del poble i de la nostra identitat nacional.