Si voleu consultar els guanyadors, seleccioneu-ne l'any:

 

Laura Casal-Valls - Barcelona

Després d’un intens procés de selecció i valoració de les 73 candidatures presentades i havent arribat a la final els projectes Surtdecasa.cat, Museu Virtual de la Moda de Catalunya i la Col•lecció Proscènium d’Àudioteatre digital, el guanyador del Premi Lluís Carulla d’estímul a un projecte cultural 2016 és: Museu Virtual de la Moda de Catalunya, de Laura Casal-Valls i l’equip Walden

Vicenç Altaió, Ignasi López, Sergi Opisso, Román Yñán - Barcelona

Per un projecte que, amb l’objectiu de configurar una visió de la Catalunya d’avui a partir del diàleg entre fotògrafs i pensadors, es planteja renovar la mirada sobre el territori i el paisatge, tant geogràficament com conceptualment, després de dècades caracteritzades per la seva modernització en tots els àmbits i en un context de canvis profunds com l’actual. Consistirà en la distribució arreu del país de deu equips, format cadascun per dos fotògrafs i un escriptor procedents de les generacions de creadors nascuts entre els anys 1970 i 1980. El treball de camp resultant s’exposarà en centres culturals de referència corresponents a cada àmbit territorial, se’n promourà el debat i la reflexió i s’editarà en format llibre, amb el propòsit final de dur-ne a terme una exposició conjunta a Barcelona i impulsar-ne la internacionalització. Paral·lelament, es desenvoluparà una aplicació per a mòbils que estarà oberta a la interacció i la participació de les persones que habiten el territori i que permetrà la geolocalització del contingut generat.

Entitat
Dagoll-Dagom
Barcelona
Per la notòria permanència d’aquesta companyia en primera línia del teatre català al llarg de més de vint anys gràcies a la seva opció per la viabilitat comercial que l’ha convertida en pionera en la incorporació d’amplis sectors de públic al teatre independent; per la seva meritòria tasca d’introducció dins el nou panorama teatral del musical de gran format i la incorporació d’importants col·laboracions literàries en els muntatges propis. Com a companyia creadora d’espectacles d’èxit, la seva aportació ha estat cabdal en el triomf global del nou teatre català.
Entitat
Comunitat Cistercenca de Santa Maria de Vallbona de les Monges
Vallbona de les Monges
Primer cenobi femení del Císter a Catalunya, que des del segle XII irradia el seu testimoniatge de vida contemplativa, d’acolliment, de pobresa, de simplicitat i de compromís lleial envers la cultura i la societat catalanes. Amb dedicació lloable i una continuïtat de vuit segles, la comunitat dóna vida a les nobles i seculars pedres d’aquell conjunt monumental, el qual conserven –malgrat totes les limitacions materials– com a inestimable patrimoni espiritual i artístic de l’Església i del nostre país.
Entitat
Teatre Lliure
Barcelona
Per la seva exemplar aportació al difícil procés de normalització d’un teatre català estable i de qualitat, tant des del punt de vista literari com de l’estrictament escenogràfic, amb una concepció modèlica i avançada dels conceptes de col·laboració i participació cooperativa d’actors, tècnics i directors.
Persona
Andreu Alfaro
València
Per la seva exemplar fidelitat als ideals dels Països Catalans i per la qualitat artística de la seva obra.
Persona
Ventura Gassol i Rovira
La Selva del Camp
Per la seva eficàcia en la promoció de la cultura catalana i de l’ensenyament i per la seva tasca de salvament de persones i del patrimoni de Catalunya, en moments difícils de la nostra història.