Si voleu consultar els guanyadors, seleccioneu-ne l'any:

 

Fundació puntCAT
Sant Cugat del Vallès
Nascuda l’any 2004 amb l’objectiu de promoure la llengua i la cultura catalanes en l’àmbit d’Internet i de les noves tecnologies de la informació, la Fundació puntCAT va aconseguir el setembre del 2005 el seu objectiu primordial: la concessió per part l’ICANN, l’organisme regulador dels dominis a Internet, del domini “.cat”, primer i únic domini concedit a una cultura i una llengua. Des d’aleshores la Fundació puntCAT s’ha encarregat del control del registre i la gestió del nou domini i ha invertit els beneficis de les altes registrades a rebaixar el preu del servei i a fer millores tecnològiques al domini. Després de cinc anys de la concessió, el número de webs registrades en el “.cat” ha crescut fins a arribar als 43.764 registres, les millores tecnològiques introduïdes han convertit el domini en el segon més segur del món i ha esdevingut el domini genèric amb més densitat d’informació, pel gran volum de continguts i documents de què disposa a la xarxa. El domini “.cat” ha ajudat decisivament que la llengua catalana tingués un lloc a la xarxa i es fes visible al món amb la mirada posada cap al futur.
Federació Llull
Barcelona
Constituïda el 23 de juny de 1990 al Castell de Bellver, la Federació Llull és la unió d’Òmnium Cultural, Obra Cultural Balear i Acció Cultural del País Valencià –tres entitats d’una llarga i eficaç trajectòria al servei de la defensa i la promoció de la llengua i la cultura catalanes– per tal de coordinar els esforços i multiplicar la capacitat d’incidència.
Josep M. Álvarez i Suárez
Belmonte de Miranda
Perquè, amb una actitud decidida i coherent, ha defensat des de les seves destacades responsabilitats sindicals el dret de les persones que tenen altres llengües maternes a accedir, ja des de l’escola, al ple coneixement i a l’ús habitual del català per afavorir la cohesió i el progrés social. Ha impulsat la consolidació del català en l’àmbit sindical, la creació del Servei de Normalització Lingüística de la UGT de Catalunya i les Illes Balears, l’organització de cursos de llengua catalana, les Jornades Llengua, treball i societat, la publicació Les Notícies de Llengua i Treball, etc. La seva tasca i el seu compromís en favor de la llengua catalana són exemplars i han contribuït a fer present la llengua catalana amb naturalitat en el món del treball.
Vilaweb
Barcelona
Perquè amb la seva pionera, decidida i qualificada utilització de les noves tecnologies de la comunicació per crear l’espai informatiu dels Països Catalans, contribueix a normalitzar la presència de la llengua i de la cultura catalanes a la xarxa, afavoreix la confluència de molts ciutadans en un espai de debat i informació comú, i perquè ho fa amb independència i amb una inequívoca fidelitat a la pròpia comunitat nacional.
Universitat de València
València
Per la seva decisiva aportació a la construcció del coneixement en general i a la vertebració de la cultura catalana en particular, tant en el camp de les humanitats tradicionals com en el de la ciència; per la seva actitud científicament irreprotxable i civilment decidida a favor de la unitat de la nostra llengua comuna, i també com a homenatge en l’escaiença del cinquè centenari de la seva fundació.
Entitat
Fundació CIDOB
Barcelona
Pel prestigi i el servei que aporta a Catalunya la seva tasca de projecció exterior del nostre país i de coneixement entre els pobles, com a centre d’investigació, de docència i de divulgació sobre les relacions internacionals i el desenvolupament, tasca que realitza, en connexió amb xarxes internacionals, mitjançant una documentació, una biblioteca i publicacions especialitzades i impartint diversos cursos i programes de postgrau, així com assessorant i avaluant programes de cooperació al desenvolupament i organitzant actes públics de projecció internacional.
Entitat
Escola Valenciana, Federació d'Associacions per la Llengua
València
Eix vertebrador de les setze associacions que s’hi integren a fi de potenciar la seva lluita, tenaç i exemplar, per assolir que la llengua pròpia dels Països Catalans tingui una presència i un ús normalitzat en tots els àmbits i, en particular, a l’ensenyament. Escola Valenciana impulsa i coordina moviments educatius i de masses que apleguen tots els estaments implicats, pares, mestres i alumnes, mitjançant trobades d’escoles valencianes, festes per la llengua, congressos i moltes altres iniciatives, a les quals els seus dirigents aporten una gran dosi d’imaginació, d’innovació, d’entusiasme i de fidelitat a la identitat nacional pròpia.
Entitat
Revista "El Temps"
València
Per la seva lluita notòria, tenaç i compromesa en la defensa de la identitat dels Països Catalans i el fet de ser, alhora, una publicació d’àmbit general, de qualitat, adreçada a una àmplia franja de la població que l’ha convertit en un referent ineludible del periodisme i de la consciència nacional en la història més recent del nostre poble. I també perquè ha estat acceptada amb èxit per un públic creixent fins a ser pràcticament l’única publicació periòdica en llengua catalana de distribució massiva, arrelada al País Valencià, al Principat i a les Illes.
Persona
Josep Laporte i Salas
Barcelona
Per la seva trajectòria exemplar com a servidor públic iniciada com a catedràtic de Farmacologia i rector de la Universitat Autònoma de Barcelona en els difícils anys de la transició política, des d’on potencià els valors democràtics, la qualitat científica i la catalanització de la universitat, i continuada després com a membre del govern català a les conselleries de Sanitat i Ensenyament i com a comissionat per a Universitats i Recerca, càrrecs des dels quals ha fet de les seves responsabilitats un exercici de bon govern i de patriotisme que li ha merescut el respecte del nostre poble.
Entitat
Dagoll-Dagom
Barcelona
Per la notòria permanència d’aquesta companyia en primera línia del teatre català al llarg de més de vint anys gràcies a la seva opció per la viabilitat comercial que l’ha convertida en pionera en la incorporació d’amplis sectors de públic al teatre independent; per la seva meritòria tasca d’introducció dins el nou panorama teatral del musical de gran format i la incorporació d’importants col·laboracions literàries en els muntatges propis. Com a companyia creadora d’espectacles d’èxit, la seva aportació ha estat cabdal en el triomf global del nou teatre català.
Entitat
Universitat Catalana d'Estiu de Prada de Conflent
Prada
Que enguany compleix vint-i-cinc anys de la seva fundació a partir del Grup Cultural de la Joventut Catalana i el Grup Rossellonès d’Estudis Catalans, per la seva dilatada trajectòria com a centre de cultura, d’intercanvi i, en moments difícils de la nostra història, d’expressió política en llibertat i de reivindicació nacional, que han fet que en aquest quart de segle hagi estat –i ho sigui encara– l’única manifestació capaç d’aplegar, any rere any, estudiants i professors de tots els Països Catalans amb uns mateixos ideals i interessos i un mateix marc de referència.
Persona
Enric Casassas i Simó
Sabadell
Per la seva trajectòria científica com a químic i investigador, tasca realitzada sempre en català; per la seva defensa de la catalanitat ja des dels temps més difícils de la postguerra com a estudiant; per la seva llarga dedicació docent com a professor català en diverses universitats europees i americanes i perquè les seves classes han estat ferment de catalanitat en el món universitari i científic; per la seva dedicació a organitzar la recerca científica a Catalunya, i també per la seva tasca renovadora i d’una exigència nacional impecable i exemplar com a president d’institucions com l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat Catalana d’Estiu de Prada.
Entitat
Òmnium Cultural
Barcelona
Per la seva eficaç i indiscutible defensa de la identitat nacional dels Països Catalans, que exerceix tot protegint l’activitat cultural i institucional clandestina en els moments més difícils, promocionant a tot risc en moments molt compromesos la nostra llengua i la nostra cultura mitjançant el patrocini de premis literaris i d’investigació, les accions de mecenatge cultural, l’aixopluc d’institucions cabdals, les campanyes de difusió, d’ensenyament i de formació de professors de català, en tot moment, des de la seva fundació fa trenta anys, amb una rigorosa fidelitat al servei del nostre poble i a la qual ha cridat a col·laborar milers de persones escampades arreu de la nostra terra.
Entitat
Associació Cultural Arrels
Perpinyà
Per la seva contribució a la difícil recuperació lingüística i cultural de la Catalunya Nord, així com a la cohesió social catalana d’aquella zona, tasques que desenvolupa en diferents àmbits: en el de l’educació, creant escoles maternals i donant suport i coordinació a les escoles catalanes per tal d’assegurar-ne l’existència i l’expansió, amb l’organització de concursos escolars i altres activitats, i en el de la promoció cultural, amb la creació de Ràdio Arrels, l’establiment d’un servei telemàtic, la formació de professionals dels mitjans audiovisuals i altres iniciatives destinades a formar i expansionar –allà i aquí– un espai comunicatiu català.
Persona
Joan Fuster i Ortells
Sueca
Pel conjunt de la seva continuada i transcendental obra cívica com a impulsor del moviment nacional i cultural del País Valencià i pel seu mestratge, sempre en el marc dels Països Catalans, que ha realitzat coratjosament ja des dels temps més negres i difícils enmig de tota mena de dificultats i sacrificis. Una tasca cívica que se suma a la seva obra en el camp de les lletres, en el qual destaca com un dels més grans escriptors catalans d’aquest segle.
Persona
Ramon Folch i Guillén
Barcelona
Per la seva tasca científica de biòleg i ecòleg, amb especial dedicació a la defensa de la natura als Països Catalans, patent en els treballs dels quals és autor o que han estat dirigits per ell i en la presència activa en nombroses institucions dedicades a la salvaguarda del medi natural; per la seva brillant executòria de divulgador de la realitat ecològica, i per la catalanitat exemplar, militant i evident que inspira la seva obra des que, encara molt jove, es distingí en la tasca, aleshores perseguida, de l’ensenyament de la nostra llengua.
Entitat
Serra d'Or
Barcelona
Pel continuat testimoni de fidelitat a la cultura catalana i a la nostra llengua d’aquesta revista durant prop de trenta anys; per la seva visió oberta, avançada i plural de les idees, des de les èpoques més difícils, acompanyada pel rigor intel·lectual dels continguts, així com per l’efectiva voluntat d’actualització constant i de permanència que caracteritza la seva trajectòria actual.
Entitat
La Bressola
Perpinyà
Associació per a l’educació i la cultura catalanes dels infants, de Perpinyà, per haver estat, des del 1976, la primera escola catalana dels temps moderns a Catalunya Nord. La Bressola –i tot seguit les “Bressoles”– foren promogudes per l’Associació del mateix nom i dedicades a l’educació i a la cultura catalanes. Calia provar que l’escola catalana era possible i obrir pas, així, a d’altres iniciatives i experiències, cosa que s’esdevingué per a l’enriquiment i la consolidació de l’ensenyament en català. Les vicissituds passades i presents de La Bressola no fan sinó posar en relleu el coratge i el patriotisme, així com el recte sentit pedagògic, dels seus iniciadors i continuadors.
Persona
Ramon Pelegero i Sanchis "Raimon"
Xàtiva
Per la seva important aportació com a cantant i poeta compromès i exigent. Durant més de vint-i-cinc anys el seu nom i la seva veu han fet vibrar d’interès i d’emoció les més àmplies i diverses audiències –però sobretot la joventut–, d’extrem a extrem dels Països Catalans. Amb un art personal i rigorós, inconfusible, ha incorporat a la cançó, a part de l’obra pròpia, textos de grans escriptors, com Ausiàs March i Salvador Espriu, i ha recorregut amb èxit Europa i Amèrica per portar-hi, amb el mateix esperit d’insubornable fidelitat a la llengua catalana, un missatge, sense equívocs, de fe en l’esdevenidor de la nostra cultura nacional.
Persona
Avel·lí Artís i Gener
Barcelona
Conegut sobretot pel seu pseudònim, “Tísner”, és un exemple, ja des d’un exili fecund, de generosa fidelitat a la llengua i al fet nacional de Catalunya, una fidelitat que l’ha conduït a mantenir, juntament amb el seu prestigi d’escriptor i de dibuixant, una admirable actitud cívica –com a promotor d’idees noves i animador d’escriptors joves– i una insubornable catalanitat.
Entitat
Acció Cultural del País Valencià
Elx
Per la seva obra d’unió de milers de valencians en la tasca de defensa de la llengua i de la cultura catalana i pel testimoniatge valent i emprenedor de les seves accions, sempre imaginatives, al servei del poble i de la nostra identitat nacional.
Persona
Joan Triadú i Font
Ribes de Freser
Per la seva executòria com a defensor –ja des dels temps més difícils– de la identitat nacional de Catalunya a través, sobretot, de la promoció de la llengua i de la cultura. Per la seva tasca intel·lectual de crític literari, de mentor de noves generacions i com a impulsor d’institucions i de publicacions. I per haver estat un home clau en la recuperació de l’escola catalana.
Persona
Joan Coromines i Vigneaux
Barcelona
Pel seu alt i exemplar testimoniatge de fidelitat a la llengua catalana al llarg de tota una vida consagrada a la recerca filològica i a la docència universitària.
Persona
Josep M. de Casacuberta i Roger
Barcelona
No solament per la seva obra personal escrita, que hauria pogut ser molt més voluminosa si no l’hagués sacrificada generosament i abnegada en favor de la promoció de la cultura catalana, principalment a través de l’Editorial Barcino.
Entitat
Obra Cultural Balear
Palma de Mallorca
Per la seva continuada promoció de la cultura i de l’ensenyament a les Illes, i per la tasca que realitza, en l’aprofundiment fins als orígens i les arrels de la nostra comuna nacionalitat, així com també en l’expandiment, cap a tots els sectors de la comunitat, perquè se sentin compromesos en una mateixa identitat de llengua, d’història i de cultura.
Entitat
Institut d'Estudis Catalans
Barcelona
Perquè ha estat un símbol de continuïtat en l’esforç col·lectiu pel redreçament cultural català.