Mostrant: 1 projectes

Terra-nova.cat

Vicenç Altaió, Ignasi López, Sergi Opisso, Román Yñán - Barcelona

A les societats modernes desenvolupades, la cultura té un paper patrimonial i d’adaptació als nous reptes sense distinció. Terra-nova.cat és un projecte que es proposa de crear un patrimoni fotogràfic adaptat a la situació de la Catalunya de segle XXI i, sense separació, d’unir el patrimoni visual documental amb el conceptual. De la mateixa manera que aquest projecte pot i ha de ser avaluat per l’estament científic i ha de ser dipositat a les institucions polítiques (de les culturals a les que s’ocupen del territori), es proposa tenir una dimensió social, tant de difusió com de discussió.