Mostrant: 2 projectes

Museu Virtual de la Moda de Catalunya

Laura Casal-Valls - Barcelona

A Catalunya hi ha 6.499 peces de vestir històriques i només un 6% d’aquestes a l’abast del públic. I si aconseguíssim transformar aquest 6% en un 95%?

La moda ha tingut al llarg de la història (i té encara) un paper preeminent, tan a nivell industrial com comercial. Al museus catalans es conserva un important fons de peces que, malauradament, són pràcticament desconegudes i han estat ben poc estudiades.

Terra-nova.cat

Vicenç Altaió, Ignasi López, Sergi Opisso, Román Yñán - Barcelona

A les societats modernes desenvolupades, la cultura té un paper patrimonial i d’adaptació als nous reptes sense distinció. Terra-nova.cat és un projecte que es proposa de crear un patrimoni fotogràfic adaptat a la situació de la Catalunya de segle XXI i, sense separació, d’unir el patrimoni visual documental amb el conceptual. De la mateixa manera que aquest projecte pot i ha de ser avaluat per l’estament científic i ha de ser dipositat a les institucions polítiques (de les culturals a les que s’ocupen del territori), es proposa tenir una dimensió social, tant de difusió com de discussió.