Terra-nova.cat

Vicenç Altaió, Ignasi López, Sergi Opisso, Román Yñán - Barcelona

A les societats modernes desenvolupades, la cultura té un paper patrimonial i d’adaptació als nous reptes sense distinció. Terra-nova.cat és un projecte que es proposa de crear un patrimoni fotogràfic adaptat a la situació de la Catalunya de segle XXI i, sense separació, d’unir el patrimoni visual documental amb el conceptual. De la mateixa manera que aquest projecte pot i ha de ser avaluat per l’estament científic i ha de ser dipositat a les institucions polítiques (de les culturals a les que s’ocupen del territori), es proposa tenir una dimensió social, tant de difusió com de discussió.

L'objectiu principal de Terra nova.cat és actualitzar la imatge visual de la Catalunya d'avui, renovar la mirada sobre el territori i el paisatge, tant geogràficament com conceptualment, després de dècades caracteritzades per la seva modernització en tots els àmbits i en un context de canvis profunds com l'actual. Per dur a la pràctica aquest projecte, s'han distribuït arreu del país deu equips, format cadascun per dos fotògrafs i un escriptor procedents de les generacions de creadors nascuts entre els anys 1970 i 1980. El treball de camp resultant s’exposarà en centres culturals de referència corresponents a cada àmbit territorial, se’n promourà el debat i la reflexió i s’editarà en format llibre, amb el propòsit final de dur-ne a terme una exposició conjunta a Barcelona i impulsar-ne la internacionalització. Paral·lelament, es desenvoluparà una aplicació per a mòbils que estarà oberta a la interacció i la participació de les persones que habiten el territori i que permetrà la geolocalització del contingut generat.

Terra-nova.cat és una actualització de l’imaginari visual d'un país, d'una nova geografia, d'una nova literatura i d'una nova fotografia.