Bases Premis Lluís Carulla

 

Premi Lluís Carulla d'estímul a un projecte cultural 2016

Bases Premi Lluís Carulla 2016
El Premi serà atorgat a un projecte cultural que, dins l’àmbit de la llengua catalana, les arts i/o el pensament, constitueixi una aportació innovadora que contribueixi a l’enfortiment i la modernització de la cultura i la societat catalanes.

La convocatòria és oberta a particulars, empreses i organitzacions sense ànim de lucre. 

Per optar al Premi cal presentar, necessàriament, una justificació i memòria del projecte, així com un pla de viabilitat econòmica i tècnica, un calendari d’execució i les mesures per a l’avaluació dels resultats. Es poden presentar avals tècnics, acadèmics o professionals, sobre la seva rellevància, oportunitat o repercussió en l’àmbit del projecte. 

La memòria ha de presentar el pressupost total del projecte i quin és el percentatge que es pensa finançar amb l’import del premi. També cal especificar amb quines altres fonts de finançament o patrocinadors es preveu finançar la resta del projecte.

La Fundació signarà un contracte amb l’autor o autors del projecte guanyador en el qual s’establiran els termes de la concessió del premi, i de l’execució i avaluació del projecte, així com del seu patrocini.
Tenint en compte les candidatures presentades, la Fundació pot declarar desert el Premi.

Presentació de la candidatura
Per optar al Premi cal emplenar el formulari d’inscripció. La documentació que s’adjunti pot ser en format pdf, doc, ppt, clip de vídeo publicat a Youtube o Vimeo, fotografies en format jpg o enllaç a galeria multimèdia, i slideShare publicat en qualsevol entorn.
Si algun material no el teniu disponible en format digital, envieu-lo a l’adreça següent indicant el nom de la candidatura:

Premi Lluís Carulla d’estímul a un projecte cultural
Fundació Carulla
Aribau 185 3r 08021 Barcelona

La Fundació Carulla es reserva el dret a fer difusió dels projectes guardonats al web www.fundaciocarulla.cat

Comptador de candidatures
S'han registrat 73 candidatures.
Objectiu

El premi està destinat a impulsar projectes culturals en els diversos àmbits de la llengua catalana, les arts i el pensament.

Dotació

El premi, únic, està dotat fins a 100.000 euros.

Termini de presentació

El termini de presentació acaba el dia 16 de març de 2016. El veredicte del jurat es donarà a conèixer en un acte públic a mitjan mes de novembre.