Si voleu consultar els guanyadors, seleccioneu-ne l'any:

 

ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL DIÀLEGS DE DONA - BARCELONA

El jurat dels Premis Francesc Candel ha escollit aquesta candidatura com a guanyadora pel treball que fa amb un col·lectiu que encara no té la igualtat i el reconeixement adequats, com és el de les dones immigrants, en aquest cas del Raval. Perquè l’associació en poc temps s'ha convertit en una entitat molt arrelada al barri, que fa evident la importància del compromís de totes les dones, tant voluntàries com alumnes, de sortir de casa seva i relacionar-se per poder tenir una major implicació amb la societat. No es tracta només de viure, es tracta d'exercir la seva ciutadania al nostre país.

ASSOCIACIÓ DOWN LLEIDA - LLEIDA

El jurat ha escollit aquesta candidadura com a guanyadora pel suport, la informació i l'ajuda que realitzen a les famílies estrangeres immigrades amb fills amb la síndrome de Down o altres discapacitats intel·lectuals de Lleida i comarques. També per l’edició i la traducció de material i documentació divulgatius i educatius. Sempre d’acord amb el principi d’igualtat i amb la finalitat d’aconseguir majors quotes d’autonomia, el projecte permetrà la inclusió de les persones destinatàries en les diferents etapes de la seva vida, com l’escolar i la laboral.

ABD Associació Benestar i Desenvolupament - Barcelona

El jurat ha escollit aquesta candidatura com a guanyadora per tractar-se d'una estratègia de promoció de la salut afectiva, sexual i reproductiva, dirigida a la població jove immigrant. També per l'ús d'una metodologia curosament dissenyada per acostar-se als joves, a partir de dinamitzadors de contextos socials propers als joves i de la proposta d'elaborar material gràfic i audiovisual de prevenció i sensibilització, amb un llenguatge de complicitat i un suport fàcilment reenviable a l'entorn immediat.

Fundació Joan Salvador Gavina - Barcelona

El jurat ha escollit com a guanyadora aquesta candidatura per l’originalitat d’un projecte integral en el suport educatiu i emocional dut a terme en una casa de colònies, que incideix en infants i adolescents del Raval en situació de vulnerabilitat i les seves famílies, adoptant una perspectiva mediambiental i intercultural que els permet, a més, conèixer altres realitats no urbanes de Catalunya gràcies a la ubicació de la casa, en ple Pirineu. S’hi entrellacen l’atenció social, la conservació ambiental, la comunicació i la convivència.

Associació EXIL - Barcelona

El jurat ha escollit aquesta candidatura com a guanyadora per ser un projecte que proposa un programa integral i innovador d’acompanyament jurídic, social i terapèutic especialitzat per a víctimes de tortura, trauma complex i risc d’exclusió social. Gràcies a la iniciativa, duta a terme amb la col·laboració de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, més de 100 persones d’origen estranger que ja portaven força temps a Catalunya sense haver resolt els seus processos traumàtics ni les seves necessitats socioeconòmiques i administratives han vist millorar la seva salut psíquica i mental, i han pogut trobar feina i un lloc digne per viure.

Coordinadora Mentoria Social-Associació Punt de Referència - Barcelona

Amb l’objectiu de promoure la mentoria com a eina d’acció social, de coordinar accions conjuntes i de sumar esforços per a la recerca, l’associació Punt de Referència, la Universitat de Girona i la Fundació Servei Solidari, ambdues amb el seu projecte Rossinyol, i la Fundació Èxit, han creat la Coordinadora Mentoria per a la inclusió. Avui dia un total de 2.515 infants i joves entre 8 i 23 anys han participat en un programa de mentoria, i 2.601 adults i joves majors de 25 anys han estat mentors. La mentoria social suposa una millora per al desenvolupament personal de joves que provenen d’entorns vulnerables en aspectes claus com el rendiment escolar, el contacte amb el món laboral i la millora en aspectes emocionals. Aquest acompanyament personal entre el mentor i el jove crea una relació de confiança entre tots dos que fa augmentar les expectatives i l’autoestima del mentorat.

Televisió de Catalunya - Sant Joan Despi

En reconeixement pel servei públic i el coratge en la denúncia de l'anomalia democràtica que signifiquen els Centres d'Internament d'Estrangers, monstres nascuts de la raó política. Un documental, dirigit per Xavier Montanyà i Antonio Cortés, que explora la realitat d’aquests centres i el seu funcionament a través de les històries d’alguns dels interns del CIE de Zona Franca de Barcelona. El reportatge aprofundeix d'una manera rigorosa i compromesa en una realitat punyent que sovint s'ignora o s'obvia, i denuncia irregularitats com la privació de llibertat per falta administrativa, la violència física, les deficiències mèdiques, l’opacitat i la manca d’informació a familiars i periodistes.

Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat - L'Hospitalet de Llobregat

Per un programa que es dirigeix a famílies catalanes d’origen immigrant que, després de diversos anys de separació, decideixen portar als seus fills d’entre 12 i 18 anys a Catalunya. El projecte té un enfocament innovador pel fet de promoure una sèrie d’accions preventives per afavorir la inclusió i el recolzament d’aquests joves des del moment de la tramitació fins que ja estan adaptats al nou entorn familiar, sociocultural, educatiu, econòmic i lúdic. Per tal d’enfrontar aquest procés amb el màxim de possibilitats d’èxit es fa un pla d’acompanyament ajustat a les estratègies pròpies de cada nucli familiar.

Associació per a l'orientació, Formació i Inserció dels Treballadors Estrangers (CITE-CCOO) - Barcelona

A un projecte que, tenint present que el prejudici és una llosa que carrega l’immigrant, però també és un vel que dificulta la visió que tenim de l’altre, treballa per acabar amb els rumors i els clixés i que ho fa sensibilitzant les empreses davant de la diversitat, atacant els prejudicis en un dels àmbits més importants de la vida, l’àmbit laboral. La feina és un dels espais on pot produir-se més contacte entre persones diverses i, per aquest motiu és important que, amb formació i informació, es treballi per desactivar-hi idees sense fonaments que es donen per verdaderes, i que poden enterbolir la convivència entre persones de diferents procedències i alimentar discursos xenòfobs i racistes.

Oblatas del Santíssim Redemptor-El Lloc de la Dona - Barcelona

Per tractar-se d’una iniciativa que, en un context de crisi econòmica que ha agreujat l’exposició a la precarietat i l’exclusió de les dones immigrants, té com a objectiu la inclusió social i la inserció laboral d’aquest col·lectiu a través de la formació i l’accés a la cultura com a eines per obrir-se un espai al món laboral. La finalitat del projecte és que les seves beneficiàries puguin obtenir guanys econòmics a través del desenvolupament d’habilitats i coneixements que ja portaven des dels seus països d’origen, però que no han trobat la manera d’explotar-los en el nou context, fent palès que la inserció laboral és fonamental per a la incorporació de les dones immigrants a la societat catalana i que aquesta no pot desaprofitar-ne el potencial.

L'Arc Taller de Música Fundació Privada - Barcelona

Perquè és una iniciativa que afavoreix la gestió de la diversitat al barri del Raval mitjançant la música i les arts escèniques, a partir de considerar-les una font de riquesa que aporta nous valors a la societat catalana i, alhora, permet prendre consciència de la cultura, les músiques i les tradicions d’altres llocs del món. El projecte planteja la idea que les arts, en tant que idioma universal, ajuden els nens i les nenes a viure al món, entendre’l millor i saber-hi estar, i, com a espai creatiu, els proporciona les eines i habilitats socials necessàries per aprendre a conviure en la societat intercultural d’avui.

M. Lluïsa Geronès Estrada - Girona

Per un projecte format per gent immigrada de més de vint països de totes les edats, amb dificultats per viure, que, mitjançant la formació d’un cor, els assajos i els espectacles, aconsegueix múltiples objectius: ser un canal d’expressió de la realitat del col•lectiu a través de les lletres de les cançons; acostar-la al públic amb els espectacles i que sigui reconeguda; tenir unes fites que engresquen i donen sentit a les seves vides; potenciar el sentiment de pertinença a través de les reunions per assajar; recuperar la força interior per afrontar els problemes de la vida diària, i afavorir la integració social amb l’aprenentatge de la llengua catalana.

Ajuntament de Tàrrega - Fira de Teatre al carrer i Oficina d'Acció Social i Ciutadania - Tàrrega

Es tracta d’una iniciativa original que es mou tant en l’àmbit de la inclusió social com en el de la creació col•lectiva i que involucra en el teatre persones d’origen immigrant residents a la localitat de Tàrrega. A partir de diverses temàtiques que s’uneixen en un taller-espectacle de la Fira Tàrrega ("la llar", "la pertinença a un lloc", "el ser estranger", "el ser sospitós"...), un grup de desconeguts comparteixen històries i vivències comunes i participen, amb la resta de la societat, en una recerca interactiva per reflexionar sobre el model de convivència i d’integració a Catalunya.

ACISI (Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat) - Tortosa

Conscients que els joves d’origen estranger són un dels segments de població, més afectats per la crisi econòmica i la manca d’oportunitats, ACISI, amb el suport de L’Obra Social La Caixa i el Departament de Benestar Social i Família, va posar en marxa a Tortosa el programa Tamunt, que consisteix a posar els joves en risc d’exclusió i amb crisi identitària en contacte amb la natura a través d’activitats que els ajudin a millorar la seva autoestima i la seva competència personal. Després de cinc anys, els que hi han participat han creat relacions de confiança, han millorat el seu rendiment escolar i han incidit en la millora de la convivència ciutadana a l’escola, al barri i a l’entorn natural.

Sandra García Noguer - Salt

Experiència basada en el model educatiu de les Comunitats d’Aprenentatge, en què les famílies es constitueixen en un grup actiu de la comunitat educativa, és una bona mostra de com la implicació solidària i coordinada entre famílies, alumnes i mestres és indispensable per a l’optimització dels aprenentatges i la formació a l’escola. Aquesta participació activa i mancomunada afavoreix la cohesió social i esdevé un element de desenvolupament dels valors humans, socials i cívics de cadascun dels membres de la comunitat educativa que hi participa.

Col•lectiu Maloka - Hospitalet de Llobregat

Per ser una iniciativa capaç d’encertar els objectius en temps de crisi. Un dels col·lectius arribats de fora en els darrers anys ha estat el de dones provinents de Llatinoamèrica, que, per cercar nous horitzons a l’altra banda de l’oceà, han deixat enrere les seves famílies. Es tracta de dones que sovint treballen en tasques domèstiques i geriatria. Mujeres Pa’lante vol potenciar les seves capacitats, proporcionant-los les eines necessàries per a la seva autonomia personal en la societat que les acull. El projecte inclou l’acompanyament sociolaboral, amb una àmplia borsa de treball vehiculada a través de la cooperativa Dones Solidàries Pa’lante, així com tallers de sensibilització sobre la prevenció de la violència de gènere.

Consell Comarcal de l'Alt Empordà - Figueres

Perquè combat la problemàtica de l’absentisme escolar, l’escassa integració amb els companys i la falta de motivació de les noies adolescents d’origen marroquí amb una metodologia de treball sistèmica que implica les famílies, l’equip directiu del centre, la resta de l’alumnat i referents femenins externs del mateix origen que han assolit estudis superiors universitaris. La innovació de la proposta, la claredat i l’estructuració del procés, la bona resposta de les parts implicades i l’efectivitat dels resultats fan que el projecte sigui aplicable a altres centres educatius amb problemàtiques semblants.

Associació CAT- ARIF - Sant Adrià del Besòs

Per la valuosa aportació a la comunitat nouvinguda de proximitat mitjançant el programa Llengua i cohesió social. Dut a terme des de l’any 2006, se centra en l’organització de cursos d’aprenentatge de català i en activitats culturals, com sortides guiades a llocs d’interès històric, que contribueixen al reconeixement i la interacció entre la població d’origen rifeny i la resta de comunitats migrades a Sant Adrià de Besòs i el seu entorn.

Associació de suport a les joves sud-saharianes - Banyoles

Es premia la iniciativa per l’originalitat, l’oportunitat i el caire exemplar que pot tenir tant per a les dones sud-saharianes residents a Banyoles com per a altres associacions, comarques o col•lectius. En un temps de crisi econòmica sembla particularment adient l’acompanyament en el currículum formatiu de batxillerat que possibiliti l’accés a la universitat d’un dels col•lectius que presenta més dificultats per assolir aquesta fita i està més necessitat de reforç.

SICAR cat - Barcelona

L’associació Religioses Adoratrius lluita des de 1856 pels drets humans i per l’alliberament de la dona afectada per diferents formes d’esclavitud. Malauradament, denunciar l’explotació sexual no és encara un fet fàcil ni habitual per a qui ho pateix. El projecte SICAR cat dedica una atenció integral a dones relacionades amb entorns de prostitució i persegueix el tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual, contribuint a un canvi social a través de la sensibilització i la denúncia d’estructures que no respecten els drets socials, polítics, econòmics i culturals de les dones.

Consell Comarcal de la Segarra - Cervera

Perquè és un projecte que ha combinat la interculturalitat i el gènere des d’un audiovisual que mostra la vivència de sis dones que han viscut el procés migratori en pròpia persona. A més a més, s’ha complementat amb l’assessorament d’experts i d’un material didàctic que, entre altres qüestions, treballa la importància de conèixer la llengua i la cultura catalanes com a eines bàsiques per a la integració en la societat.

Fundació Autònoma Solidària (FAS) - Cerdanyola del Vallès

Al programa CROMA, que, amb la participació, el compromís i la generositat de voluntaris universitaris, acompanya infants i joves de famílies nouvingudes a realitzar les tasques escolars, reforçar la llengua i la lectoescriptura i adquirir hàbits d’estudi. Amb aquesta iniciativa s’aconsegueix un triple objectiu: la millora en les competències, la motivació i la participació dels infants en el procés escolar; la contribució en la igualtat d’oportunitats en l’accés educatiu i laboral de futur, i la formació dels estudiants universitaris com a ciutadans actius i compromesos amb capacitat d’analitzar i actuar davant de situacions de desigualtat. Per tot això, és un projecte que treballa i aposta per la construcció d’una societat multicultural cohesionada.

Televisió de Catalunya - Sant Joan Despí

Al reportatge "I tu, d’on ets?" de TV3, pel seu caire pedagògic en descobrir la diversitat d’orígens i sentiments de pertinença dels catalans fills de la immigració internacional arribada als anys noranta. És un exercici que aconsegueix acostar a l’audiència els projectes i els itineraris biogràfics d’aquestes persones amb el mèrit d’estimular l’empatia i la reflexió, tractant de forma propera i desacomplexada el creuament entre la construcció identitària i el sentiment de pertinença.

Fundació per a la Reinserció de Dones - Barcelona

A un projecte on els usuaris són l'eix fonamental, que s'adapta a les seves necessitats per assolir la seva integració social. Un projecte que ha progressat amb els anys i ha treballat constantment la millora dels seus processos i procediments. La Fundació ARED ha sabut concebre el camí per a l'accés a la plena ciutadania de les persones nouvingudes en situació de risc d'exclusió social, fomentant la seva autonomia a través de l'atenció integral. Un procés en què és imprescindible la participació de l’usuari perquè existeixi una alta motivació per assolir la seva pròpia inserció laboral i social.

Escola Guillem de Mont-rodon - Vic

Per ser una iniciativa que pretén convertir el conjunt de les famílies dels alumnes de l’escola en una comunitat d’entesa, de reconeixement i de coneixement mutu i, així, facilitar-ne el contacte real i no només tangencial. Al mateix temps, Fem escola, fem comunitat vol fer visibles les famílies d’origen no vigatà, tot buscant diferents estratègies i activitats per tal d’aconseguir una escola que, sent multicultural en essència, esdevingui més integradora i cohesionada.

Institut Roquetes - Roquetes

A un projecte senzill i de curt abast, que demostra que es poden aconseguir resultats amb un impacte social molt significatiu i que el camí a seguir és la personalització dels projectes d’integració social. L’Institut de Roquetes ha explorat i trobat vies per ajudar alumnes, de diferents orígens, a viure la seva incorporació de forma amable i atractiva, amb l’esforç i l’entusiasme de tota la comunitat. Aprofitar l’hora del pati per parlar en català amb una parella lingüística; aprofundir en coneixements generals o aprendre’n de nous a través de matèries optatives específiques; i participar en excursions trimestrals per conèixer la cultura del nostre país, ajuda a cohesionar el grup classe i a millorar el rendiment escolar i la convivència al centre.

Institut La Garrotxa - Olot

Per l’esforç d'entendre's entenent els altres que duu a terme l'Institut La Garrotxa d’Olot amb l'experiència Ull, canvi i acció, la qual ajuda a transformar la realitat construint una narrativa mitjançant el llenguatge audiovisual i promou valors com la solidaritat i la justícia

Laboratori Antiracista - Barcelona

Perquè és una iniciativa que respon a dues necessitats concretes en aquest temps de crisi: crear espais de trobada entre nouvinguts i autòctons per a la sensibilització contra el racisme i la xenofòbia, i donar veu als joves i adolescents, fills i filles de la immigració, amb l’encert d’implicar el teixit associatiu jove del país. Així mateix, aquest premi s’ha d’entendre com un reconeixement a la solidesa i la llarga trajectòria de SOS-Racisme Catalunya, que treballa en pro de la millora de les condicions de vida de la població immigrada a Catalunya.

Oficina d’Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de Tàrrega - Tàrrega

A una iniciativa encertada i imaginativa destinada a desactivar prevencions i recels, i a desmuntar prejudicis contra les persones immigrades. La difusió de rumors sovint pot afavorir la confusió i el conflicte. Cal contrarestar-los amb les dades reals que els desmenteixen. Amb el suport d’una exposició i d’un estil de comunicació modern i sorprenent, que incorpora com a recursos objectes tan diversos com punts de llibre o estalvis per a gots, es tracta d’una experiència que contribueix a superar malentesos i a afavorir la cohesió en una zona amb un percentatge important de població immigrada.

Associació de Veïns de Rocafonda - Mataró

A una experiència realitzada al barri mataroní de Rocafonda que vol aprofitar les sinergies que es creen entre dones d’origen immigrant per ajudar a incorporar-les a la societat d’acollida i millorar-ne la qualitat de vida. Amb una escola bressol perquè puguin deixar-hi els fills i, així, puguin assistir a cursos de català, sessions de puericultura o visites a espais de la ciutat, s’aconsegueix que tinguin major seguretat en si mateixes i major coneixement del país que les acull.

Centre de Normalització Lingüística d’Osona - Vic

Perquè l'espectacle Amb veu nova, les velles paraules, basat en textos dels escriptors osonencs Jacint Verdaguer, M. Àngels Anglada i Miquel Martí i Pol i representat al Parlament de Catalunya, Vic, Vilanova i la Geltrú o Reus entre d’altres llocs, aconsegueix que persones d’orígens molt diversos, culturalment i socialment, conflueixin en un projecte literari comú, amb la llengua com a fil conductor, que permet que persones no catalanoparlants se sentin part del país d’acollida i siguin reconegudes com a tals.

Televisió de Catalunya (TV3) - Sant Joan Despí

Perquè el reportatge Sota el vel reflecteix les diferents modalitats de vel islàmic, les quals cobreixen la dona parcialment o totalment, des de totes les parts implicades, per poder trobar solucions ètiques i acceptables. Es tracta d’un tema candent que ha estat objecte de diferents plens municipals amb relació al seu ús en les instal•lacions o en les vies públiques i que ha provocat reaccions i respostes molt diferents.

Xarxa 9 Barris Acull - Barcelona

Amb més de seixanta entitats integrades i amb una dilatada trajectòria en la lluita pels drets civils i la convivència veïnal, la xarxa 9 Barris Acull constitueix una mostra exemplar de servei comunitari que ha sabut assumir la necessitat d’unir esforços per afrontar el repte de gestionar responsablement les noves realitats socials fruit dels darrers moviments humans. En sintonia amb les institucions públiques, 9 Barris Acull ha afavorit la integració des del teixit associatiu i el manteniment de la cohesió social en uns barris on la població estrangera s’ha pràcticament quintuplicat en els darrers deu anys.

Biblioteca Massagran - Salt

Perquè la Biblioteca Massagran, amb el conjunt d’iniciatives i activitats que s’hi realitzen, ha augmentat considerablement el nombre d’usuaris i usuàries, especialment les famílies d’origen estranger, i s’ha convertit en un espai de pertinença per a les persones que hi assisteixen. La biblioteca de Salt és una mostra de com els equipaments públics són en l’actualitat centres d’acollida i integració que fomenten la cohesió social.

Consell Comarcal del Vallès Occidental - Terrassa

Perquè aquesta exposició és una eina d’educació intercultural molt eficaç que ens permet experimentar de forma directa el fet migratori i, pel fet de partir de la visió que té la persona nouvinguda en el moment de l’arribada, genera empatia al voltant del procés del migrat i ens dóna una visió molt real de la diversitat de la nostra ciutadania. El material expositiu, orientat a fer front a rumors i prejudicis sobre costums, creences o l’aparença física dels individus, va acompanyat d’una important proposta educativa, amb guies didàctiques, materials de suport professional, conferències, tallers i actuacions directes.

Associació per a la recerca i l'acció comunitària EINA - Salt

Perquè l'associació EINA està contribuint eficaçment a la transformació dels nostres pobles i ciutats cap a formes d'organització social més cooperatives, més responsables i més contemporànies. Aquesta entitat s’ha marcat una línia de treball orientada a afavorir l'autonomia de les persones a través de la formació, del coneixement dels recursos del territori i del suport a processos organitzatius i de desenvolupament personal, a l’hora que aconsegueix sensibilitzar i dinamitzar la comunitat en l'àmbit veïnal, en coordinació amb moltes altres entitats, persones o col•lectius. L'enfocament comunitari del programa radiofònic El món a Salt emès a Ràdio Salt avala plenament l’afany i l’encert d’identificar les necessitats i demandes reals de la societat així com la seva implicació a la cogestió de la cosa pública.

Associació Sociocultural Ibn Batuta - Barcelona
Associació Qâdar - Terrassa

Perquè la col•lecció de llibres Qâdar, coeditada amb Abadia Editors, és una proposta que afavoreix el coneixement de la realitat magrebina amb la traducció d’autor francòfons marroquins i del Sahel al català. Títols com L’Alcorà i les dones. Una lectura d’alliberament d’Asma Lamrabet, La civilització... La meva mare!... de Driss Chraïbi i Jesús en l’islam. La tradució sufí de Faouzi Skali donen una visió rica, tolerant i oberta de la realitat nord-africana al públic català i, especialment, als nouvinguts d’origen marroquí per tal que llegint en català, puguin reconèixer les seves arrels i alhora sentir-se vinculats al país d’acollida.

Universitat de Girona (UdG) - Girona

Perquè, partint d’experiències reeixides dutes a terme a Israel i a Suècia, impulsa l’establiment d’una xarxa innovadora i integrada de relacions, pràctiques i dinàmiques entre estudiants de la Universitat de Girona i alumnes d’origen immigrant de les escoles de primària i de secundària de les comarques gironines. Els estudiants universitaris hi actuen com a mentors i acompanyen periòdicament els alumnes a fi d’ajudar-los a conèixer millor els indrets més significatius de la ciutat on viuen, la seva història, els seus centres culturals...

Somni de Mico Produccions - Hospitalet de Llobregat

Perquè Ni fàcil ni difícil és un documental-ficció adreçat als estudiants de secundària el qual, a partir de la visualització de situacions quotidianes associades al fet migratori, afavoreix la comprensió i el diàleg envers temes determinants com la diversitat religiosa i cultural del col•lectiu jove. Dirigit per Daniel Lagartofernández i Marian Piper i protagonitzat per actors no professionals seleccionats entre diferents instituts de la Garrotxa, Ni fàcil ni difícil explica històries a nivell emocional molt properes a l’espectador i el seu plantejament didàctic fomenta l’anàlisi de les diferències, la solidaritat i la convivència en espais compartits.

Òmnium Cultural - Barcelona

Pel seu programa Quedem?, que aprofita el potencial de la llengua com a element de promoció de la cohesió social. Aquesta excel•lent iniciativa incorpora activitats de lleure que afavoreixen l’intercanvi de coneixements i experiències alhora que acosten les persones immigrades a l’oferta artística i museística, a les tradicions i festes populars, al teixit associatiu català i a les institucions del país.

CEIP Mestre Morera - Barcelona

Perquè en aquest centre educatiu, amb una gran diversitat d’orígens dels alumnes, ha estat capaç de fomentar el civisme i la convivència. La motivació de l'equip docent ha fet possible abordar amb èxit el repte de la integració dels nois i les noies procedents de la immigració. Eines com la mediació, el lleure i els espais escolars han estat al servei del progrés educatiu de tots els nens i nenes d'aquesta escola.

Associació Sociocultural Punt d’Intercanvi - Barcelona

Perquè les eines educatives que elabora per facilitar l’aprenentatge del català a persones d’origen immigrat, amb una notable varietat de llengües maternes, són d’una gran qualitat, serveixen per iniciar-se en el vocabulari bàsic de la vida quotidiana i parteixen del respecte a totes les cultures. Amb l’objectiu d’afavorir la realització del material d’àudio complementari d’Els llibres de la Nur, a fi de millorar i reforçar l’eficàcia d’aquestes publicacions.

Confederació del Comerç de Catalunya - Barcelona

Per la importància de la campanya Oberts al català, que inclou materials concebuts per promoure l’actitud integradora a la nostra societat de tots els comerciants, amb independència del seu origen. Es tracta d’una acció d’un ampli abast territorial i que inclou materials de tant d’interès com la Guia per instal•lar-se comercialment en català o el Codi de bones pràctiques sobre l’ús del català en el comerç, els serveis i el turisme.

Socialcat - Vic

Per una iniciativa compromesa a construir espais d’interculturalitat i convivència. Aquesta publicació gratuïta es basa en la participació activa de la comunitat immigrada i duu a terme una encomiable tasca de sensibilització, reconeixement i normalització de la immigració en l’àmbit comarcal, a través de la informació periodística.

Fundació Sociocultural Atlas - Igualada

Perquè es tracta d’una experiència integradora i convivencial que ha esdevingut un referent a Igualada. Destaca per l’elevada participació de persones voluntàries autòctones i nouvingudes, la creativa combinació de la cultura i les maneres de fer del país amb una mirada molt oberta al món, i la riquesa i la varietat de les seves nombroses activitats.

Televisió de Catalunya (TV3) - Sant Joan Despí

Per un programa de televisió que, tot allunyant-se dels tòpics, ha sabut fer més properes les diverses realitats de la població immigrada, i que ha mostrat voluntat de continuïtat i d'aprofundiment en la recerca de vies de coneixement i d'empatia vers les persones que s'integren a la societat catalana.

Grain-Art - Tortosa

Perquè es tracta d’una experiència integradora i convivencial que ha esdevingut un referent a Igualada. Destaca per l’elevada participació de persones voluntàries autòctones i nouvingudes, la creativa combinació de la cultura i les maneres de fer del país amb una mirada molt oberta al món, i la riquesa i la varietat de les seves nombroses activitats.

IES La Serreta - Rubí

Perquè ha dut a terme una important tasca d’integració dels alumnes nouvinguts arribats al nostre país i ha desenvolupat un lloc web que ofereix materials i recursos útils i necessaris per atendre les necessitats lingüístiques, emocionals i curriculars que els alumnes nouvinguts presenten.

Càritas Salt - Salt

Perquè, a partir d’un estudi pilot ampli, es pretén establir les accions i les estratègies per dinamitzar les disset comunitats de veïns d’uns blocs d’habitatges que concentren un alt percentatge de persones immigrades i, així, afavorir la convivència i la participació, detectar necessitats, desenvolupar hàbits cívics i fomentar la vida associativa.

Associació Sòciocultural La Formiga - Santa Coloma de Gramenet

El projecte del Casal-Escola de Llengua d’Estiu XIA TIAN a Santa Coloma de Gramenet és ja una realitat important i reeixida de la Formiga, entitat que destaca per la seva trajectòria pionera de treball rigorós i eficaç amb la comunitat xinesa a Catalunya.

Associació Atzavara-Arrels - Tortosa

Perquè és una entitat que, alhora que duu a terme una gran tasca de sensibilització adreçada a la societat receptora, treballa la immigració d’una manera integral i intercultural, que combina molt bé el dret a l’acollida dels nous ciutadans amb el deure que aquests tenen de participar en la societat catalana.

Col•lectiu d'Iniciatives Juvenils (CIJCA) - Lleida

Perquè treballa fent especial incidència en la conscienciació i sensibilització de la riquesa que pot aportar la diversitat cultural, i ho fa amb persones d'origen immigrant per tal que comprenguin la nostra llengua i es formin en habilitats productives, amb l'objectiu de construir una societat més justa, oberta i solidària.

Televisió de Catalunya (TV3) - Sant Joan Despí

Pels valuosos elements d'anàlisi i reflexió que aquest programa de TV3 aporta a través de la mirada de persones immigrades sobre la societat catalana i sobre la seva pròpia realitat, d’una manera que contribueix al coneixement i a l’enriquiment mutu.

Grup de Recerca i Actuació sobre Minories Culturals (GRAMC) - Girona

Perquè incorpora la perspectiva de gènere en el tractament de les alteracions psicològiques relacionades amb el dol migratori, fet que contribueix a millorar les condicions de vida de les dones i la seva integració. I com a reconeixement a la trajectòria del GRAMC, un referent a Catalunya en matèria d’intervenció social i educativa relacionada amb el fet migratori.

TVE - Catalunya - Sant Cugat del Vallès

Per la tasca important d’integració i d’espai de trobada que es realitza des d’aquest mitjà de comunicació, que constitueix una finestra oberta al coneixement mutu de totes les cultures que actualment conviuen a Catalunya.

SURT - Associació de dones per a la inserció laboral - Barcelona

Perquè, a l’Hospital de la Vall d’Hebron, el servei de mediació intercultural de SURT dóna resposta tant al personal sanitari que atén la població immigrada com als usuaris de la xarxa sanitària i fa una aportació social rellevant que ultrapassa l’àmbit assistencial, que ajuda a superar les dificultats que pot comportar l’idioma i que pot extrapolar-se a d’altres realitats.

Consorci d’Osona de Serveis Socials - Torelló

Perquè és un projecte compartit per set ajuntaments amb l’objectiu de construir una societat intercultural, que fa de la mediació una eina per afavorir la convivència i que incideix en la superació de l’exclusió social i la transformació de les dificultats en oportunitats.

CEIP Perú - Barcelona

Perquè amb iniciatives com la seva Aula d’acollida, el CEIP Perú dóna des de fa anys una resposta positiva a la situació dels alumnes d’origen immigrant, que inclou també l’entorn familiar i social, d’una manera que contribueix a facilitar la integració lingüística i cultural.

Voluntaris i voluntàries de Vila-rodona - Vila-rodona

Perquè és un projecte de voluntariat que ha exigit un fort compromís de participació en la seva definició i en la posada en pràctica del material docent, i que ha sabut emprendre accions d’aprenentatge de la llengua, visites culturals al país i activitats que apropen immigrants i veïns del poble.

Associació Casal dels Infants del Raval - Barcelona

Perquè aquesta entitat amb una fructífera trajectòria en el camp de la cohesió social ha posat en marxa el programa Barri educador, que implica els veïns en la millora de les condicions educadores dels espais públics on se socialitzen els infants i els joves.

Museu de la Història de la Immigració a Catalunya (MHIC) - Sant Adria del Besòs

Perquè constitueix una proposta cultural d’una gran importància per reflexionar sobre la realitat del fenomen immigratori i per donar-ne a conèixer la dimensió històrica en la configuració de la Catalunya actual.

Ràdio 4 - Barcelona

Pel fet de ser un programa de ràdio, plantejat d’una manera original, partint del locutori com a espai de trobada, on les persones immigrades són protagonistes.

Escola de Mares del CEIP La Farga - Salt

Perquè l’experiència que s’hi duu a terme des de l’Escola de Mares contribueix a fomentar la convivència, l’acolliment i la integració en una població amb un fort component d’immigració recent.

Federació d’Associacions dels Veïns de Lleida (FAVLL) - Lleida

Perquè amb el seu projecte Immigrants solidaris realitza una excel•lent contribució amb l’objectiu d’impulsar el compromís dels immigrants en accions solidàries de voluntariat que enforteixen la convivència i la sensibilitat social.