Mostrant: 23 projectes

Pàgines

Projecte Arrels

Institut Roquetes - Roquetes

El projecte Arrels, impulsat per l’Institut Roquetes, demostra que es poden aconseguir resultats amb un impacte social molt significatiu i que el camí a seguir és la personalització dels projectes d’integració social. A causa de la detecció d’un augment de la presència d’alumnat nouvingut, sobretot procedent del Marroc, i davant l’evidència del baix rendiment acadèmic que l’alumnat assolia, es va decidir dur a terme un conjunt d’activitats d’interrelació acadèmica i cultural.

Ull, canvi i acció.

Institut La Garrotxa - Olot

L’Institut La Garrotxa des de fa quatre anys realitza el projecte educatiu “Ull, canvi i acció”, en què hi participen alumnes i professors. El treball consisteix en l’aprofundiment sobre els diferents llocs d’origen dels alumnes de procedència estrangera del centre i en l’elaboració posterior d’un documental per part dels alumnes que participen en el projecte. El tema central de la iniciativa és el descobriment d’altres realitats socials, personals i culturals a diferents indrets del món guiats per estudiants del país que es visita.

Biblioteca Massagran

Biblioteca Massagran - Salt

La biblioteca pública Massagran, adreçada a infants i joves, es va inaugurar l’any 1990 com a filial de la biblioteca pública de Salt. El seu objectiu és apropar la lectura als nens i les nenes que s’hi acosten amb la voluntat de ser un espai educador que dóna accés a la informació. Per aquest motiu s’hi realitzen activitats de tot tipus: tallers de lectura i escriptura, es preparen obres de teatre, presentacions de llibres nous, cicles de cinema, jocs, i sobretot, s’hi expliquen molts contes.

Taller de famílies al CEIP Drassanes

Associació Sociocultural Ibn Batuta - Barcelona

L’experiència que presenta el taller de famílies que realitza l’Associació Sociocultural Ibn Batuta al CEIP Drassanes, promou la implicació de les famílies del centre, especialment les d’origen marroquí, pakistanès i bangla. L’objectiu del taller era arribar a les famílies del centre per donar-los a conèixer el funcionament de l’escola i fer-los partícips tant de l’educació dels seus fills i filles com de l’escola en tant que espai de convivència i participació social.

Documental-ficció. "Ni fàcil ni difícil" i la seva aplicació pedagògica

Somni de Mico Produccions - Hospitalet de Llobregat

El documental-ficció "Ni fàcil ni difícil", dirigit per Daniel Lagartofernández i Marian Piper, ha desenvolupat una activitat d’educació intercultural flexible que ha ofert aplicacions en diferents àmbits educatius. És una activitat transversal que combina aquest treball pedagògic amb l’aprenentatge i el foment de la llengua catalana. Els objectius principals són: fomentar la participació de tots els destinataris de l’activitat, siguin grups classe o grups creats ad hoc per treballar-la, i promoure el coneixement mutu i el reconeixement de la pluralitat.

Els llibres de la Nur

Associació Sociocultural Punt d’Intercanvi - Barcelona

Els llibres de la Nur és una col•lecció de llibres bilingües, escrits en català i en les llengües dels col•lectius majoritaris de les persones immigrades, com romanès, àrab, xinès i amazic. L’objectiu d’aquesta col•lecció és facilitar l’aprenentatge de la llengua i de la cultura catalana als nous ciutadans. Els continguts dels llibre corresponen a l’assignatura coneixement del medi de Cicle Inicial de Primària.

Aula d’acollida

IES La Serreta - Rubí

L’aula d’acollida de l’IES La Serreta va començar a funcionar el 2004 i des d’aleshores ha atès desenes d’alumnes vinguts de països de parla àrab, xinesa, del nord d’Europa o de Sudamèrica. Es tractava d’un pas previ per aprendre l’idioma i poder-se incorporar després a les aules ordinàries. L’aula d’acollida ha participat activament de les activitats que es fan a la ciutat i també ha dut a terme una important tasca d’integració dels alumnes nouvinguts.

Per la cooperació entre cultures i la inserció de persones en risc d’exclusió

Associació Atzavara-Arrels - Tortosa

Atzavara-Arrels és una associació plural, oberta i participativa que neix a Tortosa l’any 2000. Realitzen projectes encaminats a facilitar l’acollida, afavorir l’intercanvi, el coneixement intercultural, la inclusió, la igualtat d’oportunitats i l’exercici de la plena ciutadania. Per desenvolupar aquests objectius porten a terme diferents projectes adreçats a la infància, els joves, les dones i els adults en general. Compten amb un valuós equip de més de 20 voluntaris i voluntàries que fan tasques de suport acadèmic, educatiu, emocional i d’orientació ciutadana.

Formació i acompanyament de joves immigrants

Col•lectiu d'Iniciatives Juvenils (CIJCA) - Lleida

El Col•lectiu d’Iniciatives Juvenils CIJCA és un projecte educatiu nascut a Lleida l’any 1986 com una associació sense ànim de lucre, que engloba diversos serveis educatius destinats a adolescents i joves en situació de risc social, tant del país com estrangers. L’associació promou Centres i Serveis educatius en diferents barris de la ciutat de Lleida i està formada per treballadors professionals i per voluntaris.

Projecte d'intervenció psicosocial per a dones immigrades

Grup de Recerca i Actuació sobre Minories Culturals (GRAMC) - Girona

Els Grups de Recerca i Actuació sobre Minories Culturals (GRAMC) constitueixen una associació sense ànim de lucre per a la intervenció social i educativa. Tot i que són indissociables les tasques d’acollida i formació bàsica i ocupacional, s’incideix principalment en els aspectes formatius. Dins de l’àrea de formació neix el projecte de suport psicosocial per a dones immigrades a Palafrugell. L’objectiu principal de les intervencions se centra a reduir les conseqüències del dol migratori, fet que contribueix a millorar les condicions de vida de les dones i la seva integració.

Pàgines