Mostrant: 8 projectes
Associació Exil, projecte Integra

Projecte INTEGRA (abril 2013 - abril 2016). Programa d’acompanyament jurídic, social i terapèutic integral especialitzat per a víctimes de tortura, trauma complex i risc d’exclusió social.

Associació EXIL - Barcelona

El Projecte INTEGRA ha esdevingut els darrers 3 anys un referent en el procés de recuperació i integració per a un col·lectiu especialment vulnerable com són les víctimes de tortura. Després de força anys d’experiència per part de l’Associació EXIL (de comú acord amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat) constatàvem que un gran col·lectiu de persones sol·licitants d’asil, víctimes de tortura i l’exili, queien en una nova revictimització i augmentaven la seva situació de vulnerabilitat social quan la sol·licitud d’asil és denegada per l’Estat espanyol.

Classe down lleida

PROJECTE DE SUPORT A FAMÍLIES ESTRANGERES INMIGRADES AMB FILLS AMB LA SÍNDROME DE DOWN O ALTRES DISCAPACITATS INTEL•LECTUALS

ASSOCIACIÓ DOWN LLEIDA - LLEIDA

Projecte implementat des del Departament d’Atenció a les famílies, a fi de donar suport, informar, assessorar, preveure la cobertura de les necessitats bàsiques a les famílies estrangeres immigrades en tots aquells aspectes que ens sigui possible, d’acord amb el principi d’igualtat per a les persones amb la síndrome de Down. Així com també pretén donar cobertura mitjançant el sistema de beques a les sessions formatives que des de la nostra entitat s’imparteixen per aquestes persones.

Dona Kolors: Taller d'inserció laboral

Oblatas del Santíssim Redemptor-El Lloc de la Dona - Barcelona

El Lloc de la Dona és un recurs de la congregació de Germanes Oblatas del Santíssim Redemptor ubicat al barri del Raval de Barcelona des del 1996. La seva labor es centra en atendre les dones que es troben en contextos de prostitució i també en situacions de tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual.

Atenció integral a les dones immigrants víctimes del tràfic d’éssers humans.

SICAR cat - Barcelona

El projecte que SICAR Cat presta a les dones relacionades amb entorns de prostitució, víctimes del tràfic d’éssers humans, és una atenció integral que s’organitza en processos principals: retorn, salut, jurídic, sociolaboral i atenció social.

Projecte Mujeres Pa'lante

Col•lectiu Maloka - Hospitalet de Llobregat

Mujeres Pa’lante va sorgir d’una iniciativa del Col•lectiu Maloka-Colòmbia, una associació que agrupa a colombians i catalans en la seva obstinació per recolzar als Moviments Socials Colombians. La seva bona pràctica essencial, derivada de la seva trajectòria, és l’haver assolit que les mateixes usuàries passessin a ser les protagonistes d’aquest projecte. En aquest camí d’enfortiment se’ls hi va facilitar des del projecte un espai de trobada col•lectiva cada dos mesos.

Pràctiques d’intervenció integral

Fundació per a la Reinserció de Dones - Barcelona

La fundació Ared ha sabut concebre el camí per a l’accés a la plena ciutadania de les persones nouvingudes en situació de risc d’exclusió social, fomentant la seva autonomia a través de l'atenció integral. Fan des dels seus inicis especial atenció a les dones d’origen immigrant, per la major fragilitat d’aquest col•lectiu de caure en situacions d’exclusió social.

Campanya Oberts al català

Confederació del Comerç de Catalunya - Barcelona

La campanya Oberts al català, organitzada per la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), promou l’actitud integradora de tots els comerciants, amb independència del seu origen. Oberts al català té per objecte fomentar l’ús de la llengua catalana en els sectors de comerç, dels serveis i del turisme, i sobretot vol integrar els comerciants nouvinguts en el teixit comercial del país.

Programa Icària

Consorci d’Osona de Serveis Socials - Torelló

El Consorci d’Osona de Serveis Socials està format pel Consell Comarcal d’Osona i els Ajuntaments de Calldetenes, Folgueroles, Gurb, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní d’Osormort, Santa Eugènia de Berga, Viladrau i Vilanova de Sau, per tal de gestionar conjuntament la prestació de serveis socials de manera més efectiva i econòmica.