Mostrant: 4 projectes
Associació Exil, projecte Integra

Projecte INTEGRA (abril 2013 - abril 2016). Programa d’acompanyament jurídic, social i terapèutic integral especialitzat per a víctimes de tortura, trauma complex i risc d’exclusió social.

Associació EXIL - Barcelona

El Projecte INTEGRA ha esdevingut els darrers 3 anys un referent en el procés de recuperació i integració per a un col·lectiu especialment vulnerable com són les víctimes de tortura. Després de força anys d’experiència per part de l’Associació EXIL (de comú acord amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat) constatàvem que un gran col·lectiu de persones sol·licitants d’asil, víctimes de tortura i l’exili, queien en una nova revictimització i augmentaven la seva situació de vulnerabilitat social quan la sol·licitud d’asil és denegada per l’Estat espanyol.

El meu cos, el meu plaer. Sexart

Sexart: promoció de la salut sexual des d’una perspectiva intercultural

ABD Associació Benestar i Desenvolupament - Barcelona

El projecte promou estratègies de promoció de la salut afectiva, sexual i reproductiva en la població jove immigrant a través de l'art. Existeixen barreres a les quals s'enfronta la joventut en general i la immigrant en particular, a l'hora de prendre decisions responsables respecte a la vivència de la seva sexualitat, com poden ser les dificultats econòmiques, condicionaments socials, problemes de desarrelament i la doble afinitat cultural entre la cultura d'origen i la d'acollida.

Servei de mediació cultural sociosanitària

SURT - Associació de dones per a la inserció laboral - Barcelona

SURT neix l’any 1993 com a Associació de Dones per a la Inserció Laboral, fins a l’any 2007 que es transforma en Fundació. El servei de mediació intercultural de SURT de l’Hospital de la Vall d’Hebron dóna resposta tant al personal sanitari que atén la població immigrada com als usuaris de la xarxa sanitària, i fa una aportació social rellevant que ultrapassa l’àmbit assistencial, atès que ajuda a superar les dificultats que pot comportar l’idioma i que pot extrapolar-se a altres realitats.

Projecte Immigrants solidaris

Federació d’Associacions dels Veïns de Lleida (FAVLL) - Lleida

La Federació d’Associacions dels Veïns de Lleida (FAVLL) amb el seu projecte "Immigrants solidaris" pretén fomentar el voluntariat de la població immigrada resident a Lleida a través d’iniciatives i activitats en les quals les persones immigrades poden, amb els seus recursos humans, ser solidàries amb altres immigrants i amb la societat lleidatana en general.