Mostrant: 10 projectes
Classe del conectiu de dones

SOM DONES... SÓC LA TEVA IGUAL

ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL DIÀLEGS DE DONA - BARCELONA

El projecte que presentem és un projecte de continuïtat. Els objectius són ambiciosos. La presa de consciència, individual i col•lectiva, de les relacions de desigualtat necessiten el seu temps, en especial si pensem en les característiques de les dones a les que s’adreça aquest projecte. Educades en una societat on les estructures de poder masculí son molt rígides, en general, accepten el rol de filla, mare i esposa submisa amb naturalitat.

Dona Kolors: Taller d'inserció laboral

Oblatas del Santíssim Redemptor-El Lloc de la Dona - Barcelona

El Lloc de la Dona és un recurs de la congregació de Germanes Oblatas del Santíssim Redemptor ubicat al barri del Raval de Barcelona des del 1996. La seva labor es centra en atendre les dones que es troben en contextos de prostitució i també en situacions de tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual.

Sempre surt el sol

Consell Comarcal de la Segarra - Cervera

"Sempre surt el sol" és un projecte que treballa la interculturalitat i el gènere. El projecte està format per un audiovisual amb format DVD, un dossier de treball i una petita exposició. El DVD mostra l’experiència de sis dones, totes vinculades a la comarca de la Segarra, on expliquen en primera persona el seu trajecte migratori: perquè van deixar el seu lloc d’origen, com van ser acollides, les dificultats viscudes, com s’han integrat a la comarca i quines són les seves perspectives de futur.

Atenció integral a les dones immigrants víctimes del tràfic d’éssers humans.

SICAR cat - Barcelona

El projecte que SICAR Cat presta a les dones relacionades amb entorns de prostitució, víctimes del tràfic d’éssers humans, és una atenció integral que s’organitza en processos principals: retorn, salut, jurídic, sociolaboral i atenció social.

Projecte de suport a les noies sud-saharianes que estudien batxillerat

Associació de suport a les joves sud-saharianes - Banyoles

L’Associació de suport a les joves sud-saharianes és una entitat formada l’any 2010 a Banyoles per un grup de persones del Pla de l’Estany amb l’objectiu d’ajudar les adolescents d’origen sud-saharià, residents a la comarca, a poder cursar la formació secundària i accedir posteriorment als estudis universitaris. El suport que proposa l’associació és econòmic i educatiu. L’associació està subvencionada per fons propis i no disposa, de moment, de cap ajuda dels organismes públics.

Projecte Mujeres Pa'lante

Col•lectiu Maloka - Hospitalet de Llobregat

Mujeres Pa’lante va sorgir d’una iniciativa del Col•lectiu Maloka-Colòmbia, una associació que agrupa a colombians i catalans en la seva obstinació per recolzar als Moviments Socials Colombians. La seva bona pràctica essencial, derivada de la seva trajectòria, és l’haver assolit que les mateixes usuàries passessin a ser les protagonistes d’aquest projecte. En aquest camí d’enfortiment se’ls hi va facilitar des del projecte un espai de trobada col•lectiva cada dos mesos.

Pràctiques d’intervenció integral

Fundació per a la Reinserció de Dones - Barcelona

La fundació Ared ha sabut concebre el camí per a l’accés a la plena ciutadania de les persones nouvingudes en situació de risc d’exclusió social, fomentant la seva autonomia a través de l'atenció integral. Fan des dels seus inicis especial atenció a les dones d’origen immigrant, per la major fragilitat d’aquest col•lectiu de caure en situacions d’exclusió social.

Totes plegades

Associació de Veïns de Rocafonda - Mataró

L’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i la Ciutat del Jardí treballa al servei dels veïns i veïnes des de fa més de trenta anys, durant els quals ha creat una important vida associativa que respon a la realitat d’un barri canviant. Totes plegades és un projecte adreçat a dones nouvingudes al barri mataroní de Rocafonda i coordinat per la Vocalia de Dones de l’Associació. És una experiència que vol aprofitar les sinergies que es creen entre les dones d’origen immigrant per ajudar a incorporar-les a la societat d’acollida i millorar-ne la qualitat de vida.

Projecte d'intervenció psicosocial per a dones immigrades

Grup de Recerca i Actuació sobre Minories Culturals (GRAMC) - Girona

Els Grups de Recerca i Actuació sobre Minories Culturals (GRAMC) constitueixen una associació sense ànim de lucre per a la intervenció social i educativa. Tot i que són indissociables les tasques d’acollida i formació bàsica i ocupacional, s’incideix principalment en els aspectes formatius. Dins de l’àrea de formació neix el projecte de suport psicosocial per a dones immigrades a Palafrugell. L’objectiu principal de les intervencions se centra a reduir les conseqüències del dol migratori, fet que contribueix a millorar les condicions de vida de les dones i la seva integració.

Servei de mediació cultural sociosanitària

SURT - Associació de dones per a la inserció laboral - Barcelona

SURT neix l’any 1993 com a Associació de Dones per a la Inserció Laboral, fins a l’any 2007 que es transforma en Fundació. El servei de mediació intercultural de SURT de l’Hospital de la Vall d’Hebron dóna resposta tant al personal sanitari que atén la població immigrada com als usuaris de la xarxa sanitària, i fa una aportació social rellevant que ultrapassa l’àmbit assistencial, atès que ajuda a superar les dificultats que pot comportar l’idioma i que pot extrapolar-se a altres realitats.