Mostrant: 29 projectes

Pàgines

Associació Exil, projecte Integra

Projecte INTEGRA (abril 2013 - abril 2016). Programa d’acompanyament jurídic, social i terapèutic integral especialitzat per a víctimes de tortura, trauma complex i risc d’exclusió social.

Associació EXIL - Barcelona

El Projecte INTEGRA ha esdevingut els darrers 3 anys un referent en el procés de recuperació i integració per a un col·lectiu especialment vulnerable com són les víctimes de tortura. Després de força anys d’experiència per part de l’Associació EXIL (de comú acord amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat) constatàvem que un gran col·lectiu de persones sol·licitants d’asil, víctimes de tortura i l’exili, queien en una nova revictimització i augmentaven la seva situació de vulnerabilitat social quan la sol·licitud d’asil és denegada per l’Estat espanyol.

Classe del conectiu de dones

SOM DONES... SÓC LA TEVA IGUAL

ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL DIÀLEGS DE DONA - BARCELONA

El projecte que presentem és un projecte de continuïtat. Els objectius són ambiciosos. La presa de consciència, individual i col•lectiva, de les relacions de desigualtat necessiten el seu temps, en especial si pensem en les característiques de les dones a les que s’adreça aquest projecte. Educades en una societat on les estructures de poder masculí son molt rígides, en general, accepten el rol de filla, mare i esposa submisa amb naturalitat.

Classe down lleida

PROJECTE DE SUPORT A FAMÍLIES ESTRANGERES INMIGRADES AMB FILLS AMB LA SÍNDROME DE DOWN O ALTRES DISCAPACITATS INTEL•LECTUALS

ASSOCIACIÓ DOWN LLEIDA - LLEIDA

Projecte implementat des del Departament d’Atenció a les famílies, a fi de donar suport, informar, assessorar, preveure la cobertura de les necessitats bàsiques a les famílies estrangeres immigrades en tots aquells aspectes que ens sigui possible, d’acord amb el principi d’igualtat per a les persones amb la síndrome de Down. Així com també pretén donar cobertura mitjançant el sistema de beques a les sessions formatives que des de la nostra entitat s’imparteixen per aquestes persones.

Programa d'Acompanyament a Joves Reagrupats

Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat - L'Hospitalet de Llobregat

JUSTIFICACIÓ.
El Programa d’Acompanyament a Joves Reagrupats està dirigit a aquelles famílies que volen fer la reagrupació familiar de joves entre 12 i 18 anys. És a dir, mares i pares catalans d’origen immigrant, que ja fa un temps que estan al nostre país, i decideixen portar els seus fills i filles adolescents després de diversos anys de separació. Joves en una edat difícil i amb procés personal i unes expectatives migratòries diferents als que van fer arribar els seus pares i mares a Catalunya.

Taller de teatre

Ajuntament de Tàrrega - Fira de Teatre al carrer i Oficina d'Acció Social i Ciutadania - Tàrrega

FiraTàrrega i l'Oficina d'Acció Social i Ciutadania depenent de la Regidoria d'Acció Social ofereixen un taller teatral destinat a persones nouvingudes a la ciutat de Tàrrega. Aquest taller, liderat per l’artista hongarès Martin Boross, es convertirà en un espectacle que formarà part de la 34ena edició de Fira Tàrrega.

Xamfrà

L'Arc Taller de Música Fundació Privada - Barcelona

Xamfrà (any 2005) és una iniciativa de la Fundació l'ARC Música, entitat que fa us de la música i les arts escèniques per afavorir la gestió de la diversitat i la integració en una comunitat multicultural. Cal recordar que Catalunya ha estat sempre un país d’emigrants, una terra d’acollida. Les arts com a mitjà d’integració permet valorar la diversitat com a font de riquesa que aporta nous valors i a la vegada permet per prendre consciència de la cultura, de músiques i tradicions.

Programa Llengua i Cohesió Social

Associació CAT- ARIF - Sant Adrià del Besòs

L’associació CAT-ARIF, en estreta col•laboració amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, la Direcció d’Immigració de la Generalitat, l’espai de CARITAS Parroquial i d’ UNESCO Sant Adrià durant aquets set anys, ha ajudat a promoure i estimular la integració a la societat catalana de les persones estrangeres immigrades a Catalunya, afavorint el civisme i la reciprocitat cultural.

Fem escola, fem comunitat

Escola Guillem de Mont-rodon - Vic

El projecte Fem escola, fem comunitat va néixer el 2006 de la mà d’uns pares de l’escola Guillem de Mont-rodon-Sant Miquel de Sants, que sentien la necessitat de fer visibles els diferents grups culturals que conformen l’escola. L’objectiu principal i la finalitat del projecte és des de l’inici fer dels diversos grups culturals de l’escola una comunitat d’entesa, de reconeixement i de coneixement mutu.

Desmuntant rumors. Respostes objectives als rumors i estereotips entorn a la immigració.

Oficina d’Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de Tàrrega - Tàrrega

El projecte neix a l’Oficina d’Acció Social i Ciutadania (OASIC), que pertany a la Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Tàrrega. Desmuntant rumors és una iniciativa encertada i imaginativa destinada a desactivar prevencions i recels, i a desmuntar prejudicis contra les persones immigrades. A la vegada, també vol fomentar la participació en la vida pública, la convivència d’una pluralitat de creences i assegurar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Els tallers amb joves realitzats als instituts, com debats, tests autoavaluatius per conèixer els propis prejudicis, etc.

Projecte Arrels

Institut Roquetes - Roquetes

El projecte Arrels, impulsat per l’Institut Roquetes, demostra que es poden aconseguir resultats amb un impacte social molt significatiu i que el camí a seguir és la personalització dels projectes d’integració social. A causa de la detecció d’un augment de la presència d’alumnat nouvingut, sobretot procedent del Marroc, i davant l’evidència del baix rendiment acadèmic que l’alumnat assolia, es va decidir dur a terme un conjunt d’activitats d’interrelació acadèmica i cultural.

Pàgines