Mostrant: 65 projectes

Pàgines

Tamunt. Joves, pertinença i identitat cultural

ACISI (Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat) - Tortosa

Aquest projecte vol promoure, a través de la intervenció comunitària psicosocial a Tortosa, la transformació personal i social de joves de 16 a 25 anys en l'àmbit de la identitat, els sentiments de pertinença, la convivència i la participació, per provocar sinèrgies individuals i col·lectives cap a la millora de la convivència ciutadana intercultural en els àmbits de l’escola, el barri i l’entorn natural.

Totes plegades

Associació de Veïns de Rocafonda - Mataró

L’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i la Ciutat del Jardí treballa al servei dels veïns i veïnes des de fa més de trenta anys, durant els quals ha creat una important vida associativa que respon a la realitat d’un barri canviant. Totes plegades és un projecte adreçat a dones nouvingudes al barri mataroní de Rocafonda i coordinat per la Vocalia de Dones de l’Associació. És una experiència que vol aprofitar les sinergies que es creen entre les dones d’origen immigrant per ajudar a incorporar-les a la societat d’acollida i millorar-ne la qualitat de vida.

Ull, canvi i acció.

Institut La Garrotxa - Olot

L’Institut La Garrotxa des de fa quatre anys realitza el projecte educatiu “Ull, canvi i acció”, en què hi participen alumnes i professors. El treball consisteix en l’aprofundiment sobre els diferents llocs d’origen dels alumnes de procedència estrangera del centre i en l’elaboració posterior d’un documental per part dels alumnes que participen en el projecte. El tema central de la iniciativa és el descobriment d’altres realitats socials, personals i culturals a diferents indrets del món guiats per estudiants del país que es visita.

Viatge a Tatinutropo. Exposició itinerant sobre prejudicis i rumors

Consell Comarcal del Vallès Occidental - Terrassa

Viatge a Tatinutropo és un dels projectes del Consell Comarcal del Vallès Occidental adreçat a l’atenció de la diversitat. L’exposició busca fomentar la presa de consciència sobre molts dels prejudicis i rumors que circulen a l’imaginari col•lectiu de la nostra societat i, per fer-ho, s’ha reproduït allò que una persona nouvinguda pot experimentar en el moment que arriba a una terra d’acollida, Tatinutropo, que és la paraula Oportunitat llegida de dreta a esquerra.

Xamfrà

L'Arc Taller de Música Fundació Privada - Barcelona

Xamfrà (any 2005) és una iniciativa de la Fundació l'ARC Música, entitat que fa us de la música i les arts escèniques per afavorir la gestió de la diversitat i la integració en una comunitat multicultural. Cal recordar que Catalunya ha estat sempre un país d’emigrants, una terra d’acollida. Les arts com a mitjà d’integració permet valorar la diversitat com a font de riquesa que aporta nous valors i a la vegada permet per prendre consciència de la cultura, de músiques i tradicions.

Pàgines