Mostrant: 65 projectes

Pàgines

Programa Un lloc estrany

Televisió de Catalunya (TV3) - Sant Joan Despí

Un lloc estrany recull l’opinió d’alguns nouvinguts sobre la cuina catalana i els costums que l’envolten. Els entrevistats opinen sobre la gastronomia de Catalunya, un lloc en què, segons ells, es menja tot el que es belluga. Els sobta, sobretot, el gust per productes com ara els cargols, el conill, els calçots, les mongetes seques, el pa amb tomàquet, els bolets o les olives. També comenten que a Catalunya s’hi menja molta carn, especialment carn de porc, un fet que destaquen concretament els entrevistats musulmans.

Projecte Arrels

Institut Roquetes - Roquetes

El projecte Arrels, impulsat per l’Institut Roquetes, demostra que es poden aconseguir resultats amb un impacte social molt significatiu i que el camí a seguir és la personalització dels projectes d’integració social. A causa de la detecció d’un augment de la presència d’alumnat nouvingut, sobretot procedent del Marroc, i davant l’evidència del baix rendiment acadèmic que l’alumnat assolia, es va decidir dur a terme un conjunt d’activitats d’interrelació acadèmica i cultural.

Projecte comunitats Salt

Càritas Salt - Salt

El projecte comunitats Salt atén les demandes de la població de Salt en matèria d’habitatge. A partir d’un estudi pilot ampli, es pretén establir les accions i les estratègies per dinamitzar les disset comunitats de veïns d’uns blocs d’habitatges que concentren un alt percentatge de persones immigrades.

Projecte d'intervenció psicosocial per a dones immigrades

Grup de Recerca i Actuació sobre Minories Culturals (GRAMC) - Girona

Els Grups de Recerca i Actuació sobre Minories Culturals (GRAMC) constitueixen una associació sense ànim de lucre per a la intervenció social i educativa. Tot i que són indissociables les tasques d’acollida i formació bàsica i ocupacional, s’incideix principalment en els aspectes formatius. Dins de l’àrea de formació neix el projecte de suport psicosocial per a dones immigrades a Palafrugell. L’objectiu principal de les intervencions se centra a reduir les conseqüències del dol migratori, fet que contribueix a millorar les condicions de vida de les dones i la seva integració.

Classe down lleida

PROJECTE DE SUPORT A FAMÍLIES ESTRANGERES INMIGRADES AMB FILLS AMB LA SÍNDROME DE DOWN O ALTRES DISCAPACITATS INTEL•LECTUALS

ASSOCIACIÓ DOWN LLEIDA - LLEIDA

Projecte implementat des del Departament d’Atenció a les famílies, a fi de donar suport, informar, assessorar, preveure la cobertura de les necessitats bàsiques a les famílies estrangeres immigrades en tots aquells aspectes que ens sigui possible, d’acord amb el principi d’igualtat per a les persones amb la síndrome de Down. Així com també pretén donar cobertura mitjançant el sistema de beques a les sessions formatives que des de la nostra entitat s’imparteixen per aquestes persones.

Projecte de suport a les noies sud-saharianes que estudien batxillerat

Associació de suport a les joves sud-saharianes - Banyoles

L’Associació de suport a les joves sud-saharianes és una entitat formada l’any 2010 a Banyoles per un grup de persones del Pla de l’Estany amb l’objectiu d’ajudar les adolescents d’origen sud-saharià, residents a la comarca, a poder cursar la formació secundària i accedir posteriorment als estudis universitaris. El suport que proposa l’associació és econòmic i educatiu. L’associació està subvencionada per fons propis i no disposa, de moment, de cap ajuda dels organismes públics.

Projecte d’integració social i educativa de noies adolescents d’origen marroquí a l'IES La Jonquera

Consell Comarcal de l'Alt Empordà - Figueres

El Projecte d’integració social i educativa amb noies adolescents d’origen marroquí es va implementar a l’Institut de Secundària de La Jonquera i va ser motivat per millorar la integració de les alumnes marroquines en la dinàmica escolar.

Projecte Immigrants solidaris

Federació d’Associacions dels Veïns de Lleida (FAVLL) - Lleida

La Federació d’Associacions dels Veïns de Lleida (FAVLL) amb el seu projecte "Immigrants solidaris" pretén fomentar el voluntariat de la població immigrada resident a Lleida a través d’iniciatives i activitats en les quals les persones immigrades poden, amb els seus recursos humans, ser solidàries amb altres immigrants i amb la societat lleidatana en general.

Associació Exil, projecte Integra

Projecte INTEGRA (abril 2013 - abril 2016). Programa d’acompanyament jurídic, social i terapèutic integral especialitzat per a víctimes de tortura, trauma complex i risc d’exclusió social.

Associació EXIL - Barcelona

El Projecte INTEGRA ha esdevingut els darrers 3 anys un referent en el procés de recuperació i integració per a un col·lectiu especialment vulnerable com són les víctimes de tortura. Després de força anys d’experiència per part de l’Associació EXIL (de comú acord amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat) constatàvem que un gran col·lectiu de persones sol·licitants d’asil, víctimes de tortura i l’exili, queien en una nova revictimització i augmentaven la seva situació de vulnerabilitat social quan la sol·licitud d’asil és denegada per l’Estat espanyol.

Projecte Mujeres Pa'lante

Col•lectiu Maloka - Hospitalet de Llobregat

Mujeres Pa’lante va sorgir d’una iniciativa del Col•lectiu Maloka-Colòmbia, una associació que agrupa a colombians i catalans en la seva obstinació per recolzar als Moviments Socials Colombians. La seva bona pràctica essencial, derivada de la seva trajectòria, és l’haver assolit que les mateixes usuàries passessin a ser les protagonistes d’aquest projecte. En aquest camí d’enfortiment se’ls hi va facilitar des del projecte un espai de trobada col•lectiva cada dos mesos.

Pàgines