Mostrant: 65 projectes

Pàgines

Taller d'estudi assistit famílies-alumnes - Pares i fills en aprenentatge dialògic

Sandra García Noguer - Salt

El taller d'estudi assistit amb famílies és un projecte innovador que vam iniciar a l'escola Mas Masó el curs 2012-2013. En el model educatiu de les Comunitats d'Aprenentatge, la participació de les famílies en les activitats escolars suposen un veritable recurs educatiu, una font d'aprenentatge i un model de gestió educativa. Aquest taller és un pas, una experiència d'aproximació a aquest model educatiu.

Tamunt. Joves, pertinença i identitat cultural

ACISI (Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat) - Tortosa

Aquest projecte vol promoure, a través de la intervenció comunitària psicosocial a Tortosa, la transformació personal i social de joves de 16 a 25 anys en l'àmbit de la identitat, els sentiments de pertinença, la convivència i la participació, per provocar sinèrgies individuals i col·lectives cap a la millora de la convivència ciutadana intercultural en els àmbits de l’escola, el barri i l’entorn natural.

EL COR AKAN de l'Associació Àkan

M. Lluïsa Geronès Estrada - Girona

Cor Àkan, un cor format per gent immigrada de més de 20 països diferents, acosta el públic a la realitat d’avui d’aquest grup social. Tots ells, en situació especialment dificultosa, formen part dels projectes d'acollida i formació professional de l'Associació Àkan (d'acollida i integració d'immigració) .

Taller de teatre

Ajuntament de Tàrrega - Fira de Teatre al carrer i Oficina d'Acció Social i Ciutadania - Tàrrega

FiraTàrrega i l'Oficina d'Acció Social i Ciutadania depenent de la Regidoria d'Acció Social ofereixen un taller teatral destinat a persones nouvingudes a la ciutat de Tàrrega. Aquest taller, liderat per l’artista hongarès Martin Boross, es convertirà en un espectacle que formarà part de la 34ena edició de Fira Tàrrega.

Xamfrà

L'Arc Taller de Música Fundació Privada - Barcelona

Xamfrà (any 2005) és una iniciativa de la Fundació l'ARC Música, entitat que fa us de la música i les arts escèniques per afavorir la gestió de la diversitat i la integració en una comunitat multicultural. Cal recordar que Catalunya ha estat sempre un país d’emigrants, una terra d’acollida. Les arts com a mitjà d’integració permet valorar la diversitat com a font de riquesa que aporta nous valors i a la vegada permet per prendre consciència de la cultura, de músiques i tradicions.

Sempre surt el sol

Consell Comarcal de la Segarra - Cervera

"Sempre surt el sol" és un projecte que treballa la interculturalitat i el gènere. El projecte està format per un audiovisual amb format DVD, un dossier de treball i una petita exposició. El DVD mostra l’experiència de sis dones, totes vinculades a la comarca de la Segarra, on expliquen en primera persona el seu trajecte migratori: perquè van deixar el seu lloc d’origen, com van ser acollides, les dificultats viscudes, com s’han integrat a la comarca i quines són les seves perspectives de futur.

Atenció integral a les dones immigrants víctimes del tràfic d’éssers humans.

SICAR cat - Barcelona

El projecte que SICAR Cat presta a les dones relacionades amb entorns de prostitució, víctimes del tràfic d’éssers humans, és una atenció integral que s’organitza en processos principals: retorn, salut, jurídic, sociolaboral i atenció social.

Projecte d’integració social i educativa de noies adolescents d’origen marroquí a l'IES La Jonquera

Consell Comarcal de l'Alt Empordà - Figueres

El Projecte d’integració social i educativa amb noies adolescents d’origen marroquí es va implementar a l’Institut de Secundària de La Jonquera i va ser motivat per millorar la integració de les alumnes marroquines en la dinàmica escolar.

Programa Llengua i Cohesió Social

Associació CAT- ARIF - Sant Adrià del Besòs

L’associació CAT-ARIF, en estreta col•laboració amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, la Direcció d’Immigració de la Generalitat, l’espai de CARITAS Parroquial i d’ UNESCO Sant Adrià durant aquets set anys, ha ajudat a promoure i estimular la integració a la societat catalana de les persones estrangeres immigrades a Catalunya, afavorint el civisme i la reciprocitat cultural.

Projecte de suport a les noies sud-saharianes que estudien batxillerat

Associació de suport a les joves sud-saharianes - Banyoles

L’Associació de suport a les joves sud-saharianes és una entitat formada l’any 2010 a Banyoles per un grup de persones del Pla de l’Estany amb l’objectiu d’ajudar les adolescents d’origen sud-saharià, residents a la comarca, a poder cursar la formació secundària i accedir posteriorment als estudis universitaris. El suport que proposa l’associació és econòmic i educatiu. L’associació està subvencionada per fons propis i no disposa, de moment, de cap ajuda dels organismes públics.

Pàgines