Totes plegades

Associació de Veïns de Rocafonda - Mataró

L’Associació de Veïns de Rocafonda, l’Esperança i la Ciutat del Jardí treballa al servei dels veïns i veïnes des de fa més de trenta anys, durant els quals ha creat una important vida associativa que respon a la realitat d’un barri canviant. Totes plegades és un projecte adreçat a dones nouvingudes al barri mataroní de Rocafonda i coordinat per la Vocalia de Dones de l’Associació. És una experiència que vol aprofitar les sinergies que es creen entre les dones d’origen immigrant per ajudar a incorporar-les a la societat d’acollida i millorar-ne la qualitat de vida. L’escola bressol ajuda a facilitar la seva assistència a cursos de català, sessions de puericultura o visites a espais de la ciutat, i així s’aconsegueix que tinguin major seguretat en si mateixes i major coneixement del país que les acull. Aquestes sessions d’aprenentatge del català i de descoberta de l’entorn, en un ambient d’amistat de suport mutu, tenen uns resultats molt favorables i importants per a la convivència del barri.