Tamunt. Joves, pertinença i identitat cultural

ACISI (Associació per la Cooperació, la Inserció Social i la Interculturalitat) - Tortosa

Aquest projecte vol promoure, a través de la intervenció comunitària psicosocial a Tortosa, la transformació personal i social de joves de 16 a 25 anys en l'àmbit de la identitat, els sentiments de pertinença, la convivència i la participació, per provocar sinèrgies individuals i col·lectives cap a la millora de la convivència ciutadana intercultural en els àmbits de l’escola, el barri i l’entorn natural. El projecte dóna resposta a una prioritat d’acció identificada conjuntament pels recursos tècnics de la ciutat, pels mateixos joves i les seves famílies després de cinc anys de treball de camp, creació de relacions de confiança, mediació i dinamització amb joves realitzat per l’entitat ACISI. I vol donar continuïtat a processos iniciats en el marc del Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural (PICI) promogut a Tortosa per l’Obra Social “la Caixa” (2010-2013), vinculat a espais de relació tècnica i amb la ciutadania ja creats en el marc del PICI, tot innovant a partir d’experiències d’èxit amb joves a barris multiculturals (Bèlgica, França) adaptats a la realitat tortosina. És, doncs, un projecte pilot per la seva singularitat quant a l’aplicació metodològica en una triple línia estratègica d’intervenció en paral·lel amb joves de trajectòries culturals diverses.

A. Intervenció d'urgència en l’àmbit de barri i del lleure (esport de muntanya i participació comunitària). Amb joves (16-25 anys) que es troben actualment fora del circuït de l'escolarització, sense expectatives en el món laboral i que no son atesos per cap recurs. Amb l'escalada i les activitats de muntanya com a eines per a treballar la salut física, emocional i afectiva, la relació de grup a través del suport mutu i el creixement personal (autoestima i autosuperació), la reflexió i el diàleg, l’arrelament al barri i a la societat. Acció conjunta amb els joves, les seves famílies i en xarxa amb recursos comunitaris.
B. Intervenció intercultural preventiva en l’àmbit de l’educació formal. Amb joves a l’ensenyament secundari obligatori (14-16 anys). Treballant amb els grups classe a l'aula, amb els professors al claustre i amb l'equip directiu dels IES del territori, i amb la col·laboració de recursos d’educació no formal/informal i del Dept d’Ensenyament. Amb tècniques de teatre social, de mediació intercultural i de diàlegs apreciatius (com a instruments per possibilitar la gestió individual i col•lectiva de la salut emocional i afectiva dels/les joves, els conflictes de relació a l’aula, i els reptes per a una experiència escolar d'èxit).
C. Dinamització de la participació comunitària al barri i la ciutat. Amb tots els joves beneficiaris del projecte (14-25 anys). Treballant en el marc d’activitats de les associacions i del municipi, tot facilitant la participació amb veïns/es i la col·laboració com a voluntaris/es en el Programa 6-16 d’Intervenció Socioeducativa.