Taller de famílies al CEIP Drassanes

Associació Sociocultural Ibn Batuta - Barcelona

L’experiència que presenta el taller de famílies que realitza l’Associació Sociocultural Ibn Batuta al CEIP Drassanes, promou la implicació de les famílies del centre, especialment les d’origen marroquí, pakistanès i bangla. L’objectiu del taller era arribar a les famílies del centre per donar-los a conèixer el funcionament de l’escola i fer-los partícips tant de l’educació dels seus fills i filles com de l’escola en tant que espai de convivència i participació social. Finalment, es va veure oportú fer un taller de vuit sessions, dirigit a totes les famílies però molt concretament a les que fins a la data eren menys actives en la participació. En el taller es va aconseguir transmetre a les famílies participants la importància dels drets i deure dins l’àmbit educatiu, a més de l’ús dels recursos que el barri del Raval impulsa. També es va explicar el funcionament del sistema educatiu català i es va evidenciar que la implicació i el treball compartit entre tots els membres de la comunitat educativa (mestres, famílies, administració i entorn) són la garantia d’un bon resultat. Tal com recull una dita africana “per educar un infant es necessita tota una tribu”. En aquest sentit ha quedat palès que tots els agents socials són responsables de l’educació dels nens i que la col•laboració entre tots és l’eina més efectiva.

No hi ha informació adjunta.