Sexart: promoció de la salut sexual des d’una perspectiva intercultural

ABD Associació Benestar i Desenvolupament - Barcelona
El meu cos, el meu plaer. Sexart
El meu cos, el meu plaer. Sexart

El projecte promou estratègies de promoció de la salut afectiva, sexual i reproductiva en la població jove immigrant a través de l'art. Existeixen barreres a les quals s'enfronta la joventut en general i la immigrant en particular, a l'hora de prendre decisions responsables respecte a la vivència de la seva sexualitat, com poden ser les dificultats econòmiques, condicionaments socials, problemes de desarrelament i la doble afinitat cultural entre la cultura d'origen i la d'acollida. Després d'una formació inicial aquests/as joves passen a ser els/les dinamitzadors/es de tallers dirigits a grups de joves de diferents col·lectius. D'aquesta manera, s'aconsegueix una rèplica de missatges adaptats a l'idioma de cada col·lectiu, al sub-llenguatge juvenil, al context social més proper i als referents més globals de la cultura juvenil de la qual formen part. En aquests espais educatius s'elabora conjuntament un material gràfic i audiovisual de prevenció i sensibilització. És un material de proximitat compost per missatges que a través de la complicitat, generen un vincle proper amb els i les joves perquè reenviïn els missatges elaborats al seu entorn immediat.