Servei de mediació cultural sociosanitària

SURT - Associació de dones per a la inserció laboral - Barcelona

SURT neix l’any 1993 com a Associació de Dones per a la Inserció Laboral, fins a l’any 2007 que es transforma en Fundació. El servei de mediació intercultural de SURT de l’Hospital de la Vall d’Hebron dóna resposta tant al personal sanitari que atén la població immigrada com als usuaris de la xarxa sanitària, i fa una aportació social rellevant que ultrapassa l’àmbit assistencial, atès que ajuda a superar les dificultats que pot comportar l’idioma i que pot extrapolar-se a altres realitats. D’una banda, pretén que el professional sanitari tingui millor coneixement cultural de la població immigrada amb relació a la salut i, de laltra, que la població immigrada conegui millor els serveis sanitaris i l’estructura hospitalària. SURT també col•labora amb altres entitats del barri per tal de facilitar i millorar l’accés de les dones al món laboral. Es vol construir una societat amb equitat de gènere que promogui l’apoderament de les dones i la seva autonomia.