Projecte Mujeres Pa'lante

Col•lectiu Maloka - Hospitalet de Llobregat
Mujeres pa'lante van

Mujeres Pa’lante va sorgir d’una iniciativa del Col•lectiu Maloka-Colòmbia, una associació que agrupa a colombians i catalans en la seva obstinació per recolzar als Moviments Socials Colombians. La seva bona pràctica essencial, derivada de la seva trajectòria, és l’haver assolit que les mateixes usuàries passessin a ser les protagonistes d’aquest projecte. En aquest camí d’enfortiment se’ls hi va facilitar des del projecte un espai de trobada col•lectiva cada dos mesos. En aquest espai es van oferir xerrades sobre diversos temes que les vinculaven a Catalunya, com les lleis que les regeixen tant en l’àmbit laboral com social en general. Mujeres Pa’lante vol pontenciar les seves capacitats, proporcionant-los les eines necessàries per a la seva autonomia personal en la societat que les acull. El projecte inclou l’acompanyament sociolaboral, amb una àmplia borsa de treball vehiculada a través de la cooperativa Dones Solidàries Pa’lante, així com tallers de sensibilització sobre la prevenció de la violència de gènere. Mujeres Pa’lante s’ha convertit en un laboratori de convivència i de multiculturalitat. És una trobada de la qual s’espera recollir molts més fruits en un futur comú.