Projecte INTEGRA (abril 2013 - abril 2016). Programa d’acompanyament jurídic, social i terapèutic integral especialitzat per a víctimes de tortura, trauma complex i risc d’exclusió social.

Associació EXIL - Barcelona
Associació Exil, projecte Integra
Associació Exil, projecte Integra

El Projecte INTEGRA ha esdevingut els darrers 3 anys un referent en el procés de recuperació i integració per a un col·lectiu especialment vulnerable com són les víctimes de tortura. Després de força anys d’experiència per part de l’Associació EXIL (de comú acord amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat) constatàvem que un gran col·lectiu de persones sol·licitants d’asil, víctimes de tortura i l’exili, queien en una nova revictimització i augmentaven la seva situació de vulnerabilitat social quan la sol·licitud d’asil és denegada per l’Estat espanyol. La seva condició de persona politraumatitzada, en situació d’irregularitat administrativa i les grans dificultats per trobar sostens econòmics ens van empènyer a sol·licitar un projecte a la Comissió Europea per tal de fomentar una intervenció integral a mig termini, amb una clara vocació comunitària. És a dir, buscant aliances de tipus professional a la xarxa de recursos socials i empresarials, fomentant intercanvis entre víctimes i professionals i fomentant materials divulgatius per fer accessible aquesta realitat i les experiències recollides a un públic més ampli. Aquest és l'eix del Projecte INTEGRA.