Projecte Immigrants solidaris

Federació d’Associacions dels Veïns de Lleida (FAVLL) - Lleida

La Federació d’Associacions dels Veïns de Lleida (FAVLL) amb el seu projecte "Immigrants solidaris" pretén fomentar el voluntariat de la població immigrada resident a Lleida a través d’iniciatives i activitats en les quals les persones immigrades poden, amb els seus recursos humans, ser solidàries amb altres immigrants i amb la societat lleidatana en general. Algunes de les activitats previstes són la Campanya solidària a favor de la donació de sang amb el lema “Tu també pots donar-ne”, el grup d’autoajuda “D’immigrant a immigrant”, on un grup de voluntaris d’origen divers (Nord- Àfrica, Països de l’Est, Subsaharians), tots ells residents a Lleida i amb nocions bàsiques de català o castellà, acompanyen i fan de traductors i mediadors en l’assistència sanitària que reben els immigrants acabats d’arribar i que no parlen ni el català ni el castellà. L’entitat ha treballat la participació solidària de les persones immigrades especialment en el camp de la salut, per afavorir una assistència sanitària igualitària i de qualitat per a totes les persones immigrades. Aquestes accions solidàries de voluntariat impulsades per la FAVLL enforteixen la convivència i la sensibilitat social.