Projecte d'intervenció psicosocial per a dones immigrades

Grup de Recerca i Actuació sobre Minories Culturals (GRAMC) - Girona

Els Grups de Recerca i Actuació sobre Minories Culturals (GRAMC) constitueixen una associació sense ànim de lucre per a la intervenció social i educativa. Tot i que són indissociables les tasques d’acollida i formació bàsica i ocupacional, s’incideix principalment en els aspectes formatius. Dins de l’àrea de formació neix el projecte de suport psicosocial per a dones immigrades a Palafrugell. L’objectiu principal de les intervencions se centra a reduir les conseqüències del dol migratori, fet que contribueix a millorar les condicions de vida de les dones i la seva integració. Aquestes activitats es van realitzar amb el suport de l’Ajuntament de Palafrugell i la Fundació Caixa Sabadell. GRAMC és un referent a Catalunya en matèria d’intervenció social i educativa relacionada amb el fet migratori que incorpora també la perspectiva de gènere en el tractament de les alteracions psicològiques.