PROJECTE DE SUPORT A FAMÍLIES ESTRANGERES INMIGRADES AMB FILLS AMB LA SÍNDROME DE DOWN O ALTRES DISCAPACITATS INTEL•LECTUALS

ASSOCIACIÓ DOWN LLEIDA - LLEIDA
Classe down lleida
Classe down lleida

Projecte implementat des del Departament d’Atenció a les famílies, a fi de donar suport, informar, assessorar, preveure la cobertura de les necessitats bàsiques a les famílies estrangeres immigrades en tots aquells aspectes que ens sigui possible, d’acord amb el principi d’igualtat per a les persones amb la síndrome de Down. Així com també pretén donar cobertura mitjançant el sistema de beques a les sessions formatives que des de la nostra entitat s’imparteixen per aquestes persones.

Aquestes famílies desconeixen la realitat actual i el nivell d’autonomia que poden aconseguir les persones amb discapacitat intel•lectual si reben els recolzaments necessaris. Per tant cal realitzar un treball exhaustiu i personalitzat d’informació, de suport psicològic, d’orientació i assessorament en els tràmits burocràtics, en el camí cap a l’escolarització ordinària, cal editar i traduir a altres llengües tot el material i documentació divulgatiu i educatiu, dirigit a les famílies.