Projecte d’integració social i educativa de noies adolescents d’origen marroquí a l'IES La Jonquera

Consell Comarcal de l'Alt Empordà - Figueres

El Projecte d’integració social i educativa amb noies adolescents d’origen marroquí es va implementar a l’Institut de Secundària de La Jonquera i va ser motivat per millorar la integració de les alumnes marroquines en la dinàmica escolar. Per tal de promoure la participació i inserció socioeducativa d’aquest col•lectiu, l’equip directiu de l’Institut i el PTCI decideixen emprendre aquest projecte amb l’objectiu de combatre i atenuar les problemàtiques que incideixen negativament en l’aprenentatge acadèmic de les alumnes d’origen marroquí: absentisme escolar, no implicació en les sortides, falta de motivació, poc rendiment escolar i escassa integració amb la resta de companys. S’han dut a terme vàries sessions amb pares i mares, i amb el grup d’alumnes, a més de dues entrevistes individuals amb cada alumna fetes per mediadors interculturals. També s’han realitzat dues xerrades amb l’alumnat de 1r d’Eso per sensibilitzar i donar a conèixer aspectes culturals de les alumnes a la resta de companys. En definitiva, es vol fomentar una millora en la comunicació i entesa entre les alumnes, les seves famílies, la resta de companys i el centre.