Projecte Arrels

Institut Roquetes - Roquetes
Vídeo Projecte Arrels

El projecte Arrels, impulsat per l’Institut Roquetes, demostra que es poden aconseguir resultats amb un impacte social molt significatiu i que el camí a seguir és la personalització dels projectes d’integració social. A causa de la detecció d’un augment de la presència d’alumnat nouvingut, sobretot procedent del Marroc, i davant l’evidència del baix rendiment acadèmic que l’alumnat assolia, es va decidir dur a terme un conjunt d’activitats d’interrelació acadèmica i cultural. Els tres eixos bàsics que conformen el projecte són: una assignatura optativa (Anem més enllà) que s’ofereix a 3r d’ESO per aprofundir en coneixements generals; les Parelles Lingüístiques, que es reuneixen a l’hora del pati setmanalment per parlar en català, i una sortida trimestral per conèixer la cultura del nostre país. Han conegut l’entorn de les Terres de l’Ebre, tot estudiant els ocells, i la vegetació del Delta amb el Camp d’Aprenentatge. Aquestes sortides i activitats faciliten la integració i fomenten una actitud positiva envers la llengua i la cultura catalana, i entre les diferents llengües i cultures de l’alumnat al•lòcton, alhora que milloren també la competència lingüística oral.