Programa socieducatiu CROMA

Fundació Autònoma Solidària (FAS) - Cerdanyola del Vallès

El Programa Socioeducatiu CROMA té els seus orígens al curs 2004-2005. Va donar suport a l’Escola Les Fontetes de Cerdanyola del Vallès en la seva tasca d’apropar-se a una realitat sociocultural substancialment marcada per l’arribada massiva d’immigrants procedents d’arreu del món, i la consegüent incorporació dels seus fills i filles als centres educatius. El model pedagògic amb el qual es treballa es basa en la participació d’estudiants universitaris, i en la implicació d’un equip de pedagogs. Durant aquests anys, el programa ha atès a més de 1.000 infants i joves nouvinguts, autòctons i de minories ètniques de Cerdanyola, Rubí i Sabadell amb edats compreses entre els 6 i els 17 anys, i hi han participat més de 300 estudiants universitaris. Es tracta d’acompanyar aquests infants i joves a realitzar tasques escolars, reforçar la llengua i la lectoescriptura, i adquirir hàbits d’estudi. Amb aquesta iniciativa s’aconsegueix un triple objectiu: la millora en les competències, la motivació i la participació dels infants en el procés escolar; la contribució a la igualtat d’oportunitats en l’accés educatiu i laboral del futur, i la formació dels estudiants universitaris com a ciutadans actius i compromesos.