Programa Llengua i Cohesió Social

Associació CAT- ARIF - Sant Adrià del Besòs

L’associació CAT-ARIF, en estreta col•laboració amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, la Direcció d’Immigració de la Generalitat, l’espai de CARITAS Parroquial i d’ UNESCO Sant Adrià durant aquets set anys, ha ajudat a promoure i estimular la integració a la societat catalana de les persones estrangeres immigrades a Catalunya, afavorint el civisme i la reciprocitat cultural.
El fet que moltes persones nouvingudes tinguin com a primera prioritat la inserció laboral, fa que la realització d’activitats culturals i socials quedi en segon terme per a elles. Com a conseqüència d’aquesta valoració CAT-ARIF va iniciar el Programa Llengua i Cohesió Social, on plantegen dos elements que són bàsics per generar la interculturalitat a la nostra comunitat: la formació lingüística i les relacions socials. Així doncs, es dóna resposta a les necessitats de les persones nouvingudes a través del coneixement de la llengua, i a la vegada promoure sortides que ajudin a millorar la necessària integració d’uns i altres. "Fomentar l’amistat i la germanor entre ciutadans del Rif i la ciutadania adrianenca, construir una Catalunya que sense oblidar els orígens de cadascú sigui un model de convivència per Europa".

No hi ha informació adjunta.