Presentació del Museu de la Història de la Immigració a Catalunya

Museu de la Història de la Immigració a Catalunya (MHIC) - Sant Adria del Besòs

La masia de Can Serra, a Sant Adrià del Besòs, des del 2004 acull el museu de la Història de la Immigració de Catalunya (MHIC), un projecte destinat íntegrament a l’anàlisi i l’estudi de les migracions. El museu comprèn una exposició permanent, una sala d’exposicions temporals i un centre de documentació, amb material en format paper i audiovisual relacionat amb la immigració. A nivell historiogràfic, el MHIC vol obrir una via de coneixement envers el tema de les migracions i la seva influència en la construcció històrica del país. Té l’objectiu també de consolidar una part de la història poc recordada fins ara, per tal que serveix de referent en la societat intercultural que es va construint dia a dia. A més, el museu ofereix l’aportació d’experiències humanes com a element il•lustratiu del seu fons, per així combinar la memòria individual amb la col•lectiva. La investigació i la recerca són una part fonamental en el desenvolupament d’aquest projecte, com també la funció educativa, que té la finalitat de crear les dinàmiques necessàries perquè els usuaris entenguin, interpretin i assimilin el missatge del museu.