Laboratori Antiracista

Laboratori Antiracista - Barcelona
Laboratori antiracista 2011
Debat "Identitats" Laboratori antiracista 2011

El Laboratori Antiracista és una iniciativa de SOS Racisme que busca crear un espai d’experimentació i intercanvi a través d’activitats de caràcter reflexiu i mitjançant formes artístiques i culturals, com a eines per combatre la presència del racisme i la xenofòbia a la societat i alhora construir un model de ciutadania molt més inclusiu. La línia prioritària de SOS Racisme és treballar per evitar aquests casos de racisme i procurar que els joves siguin reconeguts com a ciutadans i ciutadanes de ple dret. La iniciativa respon a dues necessitats concretes en aquest temps de crisi: crear espais de trobada entre nouvinguts i autòctons per a la sensibilització contra el racisme i la xenofòbia, i donar veu als joves i adolescents, fills i filles de la immigració, amb l’encert d’implicar el teixit associatiu jove del país. El premi s’entén com un reconeixement a la solidesa i la llarga trajectòria de SOS-Racisme Catalunya, que treballa en pro de la millora de les condicions de vida de la població immigrada a Catalunya.