Formació i acompanyament de joves immigrants

Col•lectiu d'Iniciatives Juvenils (CIJCA) - Lleida

El Col•lectiu d’Iniciatives Juvenils CIJCA és un projecte educatiu nascut a Lleida l’any 1986 com una associació sense ànim de lucre, que engloba diversos serveis educatius destinats a adolescents i joves en situació de risc social, tant del país com estrangers. L’associació promou Centres i Serveis educatius en diferents barris de la ciutat de Lleida i està formada per treballadors professionals i per voluntaris. El projecte de formació i acompanyament de joves immigrants vol afavorir els processos d’acollida i d’integració de les persones nouvingudes de països empobrits i treballa especialment la conscienciació i sensibilització de la riquesa que pot aportar la diversitat cultural. El Col•lectiu d’Iniciatives Juvenils ha atès en aquests vint-i-sis anys a un total de 6.457 joves de Lleida i del seu entorn més proper, sempre amb l’objectiu de construir una societat més justa, oberta i solidària.