El món a Salt, un programa ràdio fet per nois i noies del món que vivim a Salt.

Associació per a la recerca i l'acció comunitària EINA - Salt

"El món a Salt" és un programa de ràdio fet per nois i noies d’arreu del món que viuen a Salt, coordinat per l’associació EINA, i que dóna continuïtat al projecte d’acollida i formació per a joves d’entre 16 i 18 anys nouvinguts a Salt. Amb aquest programa radiofònic es pretén millorar la competència comunicativa en català, tant a nivell oral com escrit, crear espais de debat i reflexió, i practicar la cooperació i el treball en equip. Abans d’emetre el programa, els joves han rebut una formació en continguts lingüístics i radiòfonics, i han dut a terme assemblees generals per preparar el guió, posar en comú el treball grupal i prendre decisions. Des del gener del 2008 fins al juny del 2010 hi han participat 50 joves d’entre 16 i 25 anys i s’han realitzat i emès 30 programes, els quals han permès millorar el nivell de català dels joves i promoure una implicació amb el seu entorn més immediat. L’enfocament comunitari del programa radiofònic "El món a Salt" avala plenament l’afany i l’encert d’identificar les necessitats i demandes reals de la societat.