Documental-ficció. "Ni fàcil ni difícil" i la seva aplicació pedagògica

Somni de Mico Produccions - Hospitalet de Llobregat

El documental-ficció "Ni fàcil ni difícil", dirigit per Daniel Lagartofernández i Marian Piper, ha desenvolupat una activitat d’educació intercultural flexible que ha ofert aplicacions en diferents àmbits educatius. És una activitat transversal que combina aquest treball pedagògic amb l’aprenentatge i el foment de la llengua catalana. Els objectius principals són: fomentar la participació de tots els destinataris de l’activitat, siguin grups classe o grups creats ad hoc per treballar-la, i promoure el coneixement mutu i el reconeixement de la pluralitat. La visualització de situacions quotidianes associades al fet migratori afavoreix la comprensió i el diàleg envers temes determinants com la diversitat religiosa i cultural. Ni fàcil ni difícil està adreçat a alumnes d’Educació Secundària (els destinataris més idonis són els alumnes de 4rt),a Escoles d’adults i a Escoles Oficials d’Idiomes. Permet treballar les identitats i les pertinences, els prejudicis i els estereotips. Els alumnes valoren positivament la possibilitat que ofereix la pel•lícula de treballar les percepcions i la imatge de l’altre.