Desmuntant rumors. Respostes objectives als rumors i estereotips entorn a la immigració.

Oficina d’Acció Social i Ciutadania de l'Ajuntament de Tàrrega - Tàrrega

El projecte neix a l’Oficina d’Acció Social i Ciutadania (OASIC), que pertany a la Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament de Tàrrega. Desmuntant rumors és una iniciativa encertada i imaginativa destinada a desactivar prevencions i recels, i a desmuntar prejudicis contra les persones immigrades. A la vegada, també vol fomentar la participació en la vida pública, la convivència d’una pluralitat de creences i assegurar la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. Els tallers amb joves realitzats als instituts, com debats, tests autoavaluatius per conèixer els propis prejudicis, etc. pretenen proporcionar als joves de Tàrrega nous recursos per argumentar amb dades qualsevol estereotip i contrastar informació. Pel que fa a la població en general, s’ha elaborat el manual Desmuntant Rumors i s’ha dut a terme un màrqueting social que ha promogut la integració de les persones immigrants amb materials de caràcter publicitari (com posavasos, lones de grans formats, punts de llibre, falques radiofòniques) i el suport d’una exposició temporal i un concurs. Es tracta d’una experiència que contribueix a superar malentesos i a millorar la cohesió en una zona amb un percentatge important de població immigrada.