Desmuntant Prejudicis

Associació per a l'orientació, Formació i Inserció dels Treballadors Estrangers (CITE-CCOO) - Barcelona

El projecte “Desmuntant prejudicis” és una iniciativa del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers que vol posar de manifest el paper dels estereotips i els prejudicis en la percepció de les diferents diversitats presents a les empreses. En el marc del projecte s’han desenvolupat diferents elements de sensibilització, com ara un audiovisual, un fulletó i una guia informativa. Tanmateix, el projecte posa èmfasi en els aspectes formatius com un element fonamental per lluitar contra el discurs racista.

Aquest rol central dels aspectes formatius es concreta en un mòdul formatiu, centrat en els aspectes emocionals i vivencials, que està pensat per ser dut a terme en els centres treball. Aquesta aposta per les activitats vivencials és la resposta a les dificultats observades de canviar sentiments i actituds només per mitja de recursos racionals i estadístics.

Així, el projecte vol aconseguir que els treballadors i les treballadores de les empreses, però especialment els seus representants legals, prenguin consciència del paper dels estereotips i els prejudicis en la construcció del discurs racista i adquireixin una actitud crítica davant d’aquest fenomen.