Col•lecció Qâdar

Associació Qâdar - Terrassa

La col•lecció de llibres Qâdar, coeditada amb Abadia Editors, tradueix al català llibres d’autors francòfons marroquins i del Sahel que presenten temàtiques de valors socials democràtics i tolerants per a adolescents de pares africans. Els tres llibres publicats fins ara són: la novel•la La civilització...La meva mare...!, de Driss Chraïbi, els assajos Jesús en l’Islam (la tradició sufí), de Faouzi Skali, i L’Alcorà i les dones (Una lectura d’alliberament), de la marroquina Asma Lamrabet. La finalitat és que els joves no se sentin desarrelats però que al mateix temps s’arrelin a la nostra llengua i als nostres valors. D’altra banda, aquest projecte es vincula a una experiència d’amistat marroquina-catalana en poblats amazics de l’Atles Mitjà. Grups de nois catalans autòctons s’ajunten amb grups de nous catalans d’origen marroquí i tots plegats ajuden a rehabilitar edificis escolars o sanitaris en zones molt degradades. Al matí treballen i a la tarda fan convivències amb els joves d’allà. Així esdevenen agents actius de coneixement de cultures i no pas passius. A la tornada, tots junts publiquen un llibre cultural sobre la seva experiència.

No hi ha informació adjunta.