CEIP Mestre Morera

CEIP Mestre Morera - Barcelona

El CEIP Mestre Morera, un centre amb una gran diversitat d’orígens dels alumnes, fomenta el civisme i la convivència. L’escola aposta per una bona cohesió de grup entre els alumnes i per una educació basada en la responsabilitat i l’afectivitat. Els aspectes en els quals es vol incidir són la identitat de l’escola, la vinculació amb la ciutat i la coneixença i ajuda entre les persones i les famílies.
S’han produït indicadors de canvis molt positius, com per exemple: la disminució dels conflictes entre iguals i la participació de l’alumnat i de les famílies a l’escola. La motivació de l’equip docent ha fet possible abordar exitosament el repte de la integració dels nois i noies immigrants. Eines com la mediació, el lleure i els espais escolars han estat al servei del progrés educatiu de tots els nens i les nenes d'aquesta escola.

No hi ha informació adjunta.