Casal-Escola de Llengua d'Estiu XIA TIAN

Associació Sòciocultural La Formiga - Santa Coloma de Gramenet

L’associació Sòciocultural La Formiga va néixer l’any 2000 amb l’objectiu d’impulsar projectes i actuacions adreçades a les noves necessitats socials relacionades amb l’arribada de persones nouvingudes d’orígens i realitats molt diverses. El projecte del Casal-Escola de la Llengua d’Estiu XIA TIAN, iniciat al 2003, pretén cobrir les necessitats lingüístiques d’infants i joves xinesos i d’altres orígens de Santa Coloma de Gramenet. El casal combina l’ensenyament del català amb activitats lúdiques tractant transversalment l’aprenentatge d’habilitats socials. Els alumnes són infants i joves nouvinguts majoritàriament xinesos però també de Marroc, Bangladesh, Pakistan o països llatinoamericans, amb necessitat d’aprenentatge de la llengua per a la seva entrada a l’escola. Algunes de les activitats que duen a terme són la formació en llengua catalana i un seguit d’activitats lúdiques i familiars. Es compta amb una persona xinesa per a la traducció.