Campanya Oberts al català

Confederació del Comerç de Catalunya - Barcelona

La campanya Oberts al català, organitzada per la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), promou l’actitud integradora de tots els comerciants, amb independència del seu origen. Oberts al català té per objecte fomentar l’ús de la llengua catalana en els sectors de comerç, dels serveis i del turisme, i sobretot vol integrar els comerciants nouvinguts en el teixit comercial del país. La campanya, que es va iniciar l’any 2006 per informar sobre la normativa lingüística i comercial, informar sobre recursos formatius i promoure l’associacionisme comercial, s’ha anat estenent sectorialment (restauració, turisme, locutoris, etc.) i territorialment. S’inclouen també materials d’interès com la Guia per instal•lar-se comercialment en català, editada en sis llengües (català, castellà, anglès, àrab, urdú i xinès), i el Codi de les bones pràctiques sobre l’ús del català en el comerç, els serveis i el turisme, un tríptic que explica les bones pràctiques en matèria lingüística pel que fa a la rotació, l’oferta de serveis, etc.