Biblioteca Massagran

Biblioteca Massagran - Salt

La biblioteca pública Massagran, adreçada a infants i joves, es va inaugurar l’any 1990 com a filial de la biblioteca pública de Salt. El seu objectiu és apropar la lectura als nens i les nenes que s’hi acosten amb la voluntat de ser un espai educador que dóna accés a la informació. Per aquest motiu s’hi realitzen activitats de tot tipus: tallers de lectura i escriptura, es preparen obres de teatre, presentacions de llibres nous, cicles de cinema, jocs, i sobretot, s’hi expliquen molts contes. La biblioteca es converteix en un espai lector i d’acolliment per a molts joves que tenen com a única alternativa el carrer. El centre, situat en una de les poblacions amb més immigració de Catalunya, s’ha convertit en un punt de referència per a molts joves que viuen a l’entorn i també en un espai de relació i de trobada que fomenta la cohesió social. La biblioteca Massagran, amb el conjunt d’iniciatives i activitats que s’hi realitzen, ha augmentat considerablement el nombre d’usuaris i usuàries, especialment les famílies d’origen estranger. És una bona mostra de com els equipaments públics són en l’actualitat centres d’acollida i integració.