Barri educador

Associació Casal dels Infants del Raval - Barcelona

L’Associació Casal dels Infants del Raval es va crear l’any 1983 al Barri del Raval i actualment s’ha anat estenent arreu de Catalunya. El programa Barri educador genera accions socials i educatives i pretén garantir i millorar tant el benestar com les oportunitats dels infants i joves. Les principals línies de treball del projecte són: l’observació permanent dels espais públics del barri, la intervenció directa i l’elaboració d’un diagnòstic participatiu per a la convivència a l’espai públic. Un tret característic del Barri educador és el treball amb tots els grups del barri: persones de totes les edats, gèneres i procedències, veïns del barri, botiguers, etc., ja que aquest apropament dels diferents col•lectius potencia la cohesió social i millora les condicions educadores dels espais públics. Fruit d’aquesta tasca han estat els tallers de cuina, de grafits, de reparació del mobiliari de la plaça, l’elaboració col•lectiva d’una escultura, els partits de futbol o de bàsquet dels joves i la realització de la rua de carnaval. Els espais urbans són matrius educatives dels infants i dels joves i clau de la seva socialització. Aquest projecte, per tant, millora la convivència, la qualitat de vida i el caràcter educatiu d’aquests espais implicant totes les persones.