Aula d’acollida

IES La Serreta - Rubí

L’aula d’acollida de l’IES La Serreta va començar a funcionar el 2004 i des d’aleshores ha atès desenes d’alumnes vinguts de països de parla àrab, xinesa, del nord d’Europa o de Sudamèrica. Es tractava d’un pas previ per aprendre l’idioma i poder-se incorporar després a les aules ordinàries. L’aula d’acollida ha participat activament de les activitats que es fan a la ciutat i també ha dut a terme una important tasca d’integració dels alumnes nouvinguts. A més a més, ha desenvolupat una pàgina web que ofereix materials i recursos, com diccionaris, traductors, quaderns virtuals, exercicis d’expressió i comprensió oral, etc., útils per atendre a les necessitats lingüístiques, emocionals i curriculars que els alumnes nouvinguts presenten.