Atenció integral a les dones immigrants víctimes del tràfic d’éssers humans.

SICAR cat - Barcelona

El projecte que SICAR Cat presta a les dones relacionades amb entorns de prostitució, víctimes del tràfic d’éssers humans, és una atenció integral que s’organitza en processos principals: retorn, salut, jurídic, sociolaboral i atenció social. En aquesta línia, SICAR Cat elabora amb cadascuna de les dones beneficiàries del projecte un Pla Individual de Millora (PIM), que és un instrument unificador de les diferents disciplines professionals que permet articular tota la intervenció per tal d’afavorir, per una part, l’accés als drets de les dones i, per una altra, itineraris personals d’empoderament. Comprèn un conjunt d’accions planificades per l’equip i pactades amb la dona per un temps determinat, en les àrees de: vida quotidiana, salut, benestar personal, formació laboral, atenció jurídica i inserció sociolaboral. Per desenvolupar aquests itineraris es realitzen diferents accions i activitats, com ara: realització d’un pla individual de treball, orientació formativa i gestió, a més de cursos i tallers ocupacionals. També es duu a terme el contacte amb empreses i borses de treball, un seguit de tallers culturals per conèixer la cultura catalana, classes d’idiomes, sortides, teràpies individuals, dinàmiques de grup, etc.