Mostrant: 65 projectes

Pàgines

Associació Exil, projecte Integra

Projecte INTEGRA (abril 2013 - abril 2016). Programa d’acompanyament jurídic, social i terapèutic integral especialitzat per a víctimes de tortura, trauma complex i risc d’exclusió social.

Associació EXIL - Barcelona

El Projecte INTEGRA ha esdevingut els darrers 3 anys un referent en el procés de recuperació i integració per a un col·lectiu especialment vulnerable com són les víctimes de tortura. Després de força anys d’experiència per part de l’Associació EXIL (de comú acord amb la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat) constatàvem que un gran col·lectiu de persones sol·licitants d’asil, víctimes de tortura i l’exili, queien en una nova revictimització i augmentaven la seva situació de vulnerabilitat social quan la sol·licitud d’asil és denegada per l’Estat espanyol.

Grup d'integrants del projecte El Caliu

El Caliu, un projecte EcoSOCIAL de diàleg intercultural

Fundació Joan Salvador Gavina - Barcelona

És un projecte que vol ser un recurs que permeti a menors i famílies en situació de vulnerabilitat social del barri del Raval de Barcelona, tenir contacte entre elles, amb cultures d'origen molt divers, així com amb la natura, fent activitats de conservació i responsabilitat mediambientals i possibilitant una convivència entre elles.El fet que els col·lectius en situació de vulnerabilitat social tinguin dificultats en conèixer i implicar-se en temes mediambientals, fa d'aquest projecte una plataforma perfecta per sensibilitzar i implicar els participants en el coneixement del medi natural,

El meu cos, el meu plaer. Sexart

Sexart: promoció de la salut sexual des d’una perspectiva intercultural

ABD Associació Benestar i Desenvolupament - Barcelona

El projecte promou estratègies de promoció de la salut afectiva, sexual i reproductiva en la població jove immigrant a través de l'art. Existeixen barreres a les quals s'enfronta la joventut en general i la immigrant en particular, a l'hora de prendre decisions responsables respecte a la vivència de la seva sexualitat, com poden ser les dificultats econòmiques, condicionaments socials, problemes de desarrelament i la doble afinitat cultural entre la cultura d'origen i la d'acollida.

Classe del conectiu de dones

SOM DONES... SÓC LA TEVA IGUAL

ASSOCIACIÓ INTERCULTURAL DIÀLEGS DE DONA - BARCELONA

El projecte que presentem és un projecte de continuïtat. Els objectius són ambiciosos. La presa de consciència, individual i col•lectiva, de les relacions de desigualtat necessiten el seu temps, en especial si pensem en les característiques de les dones a les que s’adreça aquest projecte. Educades en una societat on les estructures de poder masculí son molt rígides, en general, accepten el rol de filla, mare i esposa submisa amb naturalitat.

Classe down lleida

PROJECTE DE SUPORT A FAMÍLIES ESTRANGERES INMIGRADES AMB FILLS AMB LA SÍNDROME DE DOWN O ALTRES DISCAPACITATS INTEL•LECTUALS

ASSOCIACIÓ DOWN LLEIDA - LLEIDA

Projecte implementat des del Departament d’Atenció a les famílies, a fi de donar suport, informar, assessorar, preveure la cobertura de les necessitats bàsiques a les famílies estrangeres immigrades en tots aquells aspectes que ens sigui possible, d’acord amb el principi d’igualtat per a les persones amb la síndrome de Down. Així com també pretén donar cobertura mitjançant el sistema de beques a les sessions formatives que des de la nostra entitat s’imparteixen per aquestes persones.

Dona Kolors: Taller d'inserció laboral

Oblatas del Santíssim Redemptor-El Lloc de la Dona - Barcelona

El Lloc de la Dona és un recurs de la congregació de Germanes Oblatas del Santíssim Redemptor ubicat al barri del Raval de Barcelona des del 1996. La seva labor es centra en atendre les dones que es troben en contextos de prostitució i també en situacions de tràfic de persones amb finalitats d’explotació sexual.

Desmuntant Prejudicis

Associació per a l'orientació, Formació i Inserció dels Treballadors Estrangers (CITE-CCOO) - Barcelona

El projecte “Desmuntant prejudicis” és una iniciativa del Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers que vol posar de manifest el paper dels estereotips i els prejudicis en la percepció de les diferents diversitats presents a les empreses. En el marc del projecte s’han desenvolupat diferents elements de sensibilització, com ara un audiovisual, un fulletó i una guia informativa. Tanmateix, el projecte posa èmfasi en els aspectes formatius com un element fonamental per lluitar contra el discurs racista.

Programa d'Acompanyament a Joves Reagrupats

Ajuntament d'Hospitalet de Llobregat - L'Hospitalet de Llobregat

JUSTIFICACIÓ.
El Programa d’Acompanyament a Joves Reagrupats està dirigit a aquelles famílies que volen fer la reagrupació familiar de joves entre 12 i 18 anys. És a dir, mares i pares catalans d’origen immigrant, que ja fa un temps que estan al nostre país, i decideixen portar els seus fills i filles adolescents després de diversos anys de separació. Joves en una edat difícil i amb procés personal i unes expectatives migratòries diferents als que van fer arribar els seus pares i mares a Catalunya.

Mentoria per a joves immigrants i refugiats

Coordinadora Mentoria Social-Associació Punt de Referència - Barcelona

Al desembre 2012 es va crear la xarxa Coordinadora de Mentoria Social, per promoure la mentoria, una metodologia que reforça la responsabilitat individual i el compromís ciutadà. Treballem per fer més forts els programes de Mentoria de les entitats que en formen part, tot treballant per tal que la Mentoria esdevingui una metodologia eficaç per a la inclusió de persones en situació de risc d'exclusió social.

CIE, presó administrativa. Reportatge del programa 30 minuts

Televisió de Catalunya - Sant Joan Despi

El programa 30 minuts de TV3 al llarg de la seva trajectòria de més de 30 anys de programes, s’ha caracteritzat per apropar als ciutadans de Catalunya el fenomen de la immigració a partir de les històries dels seus protagonistes , aconseguint un dels objectius del premis Francesc Candel, que és donar una visió positiva i realista de la immigració al mitjans de comunicació.

Pàgines